Oceania

Oceania

Czytaj Dalej

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Badaniem oceanów i mórz zajmuje się oceanografia. Oceany wraz z morzami, zajmuje 361 milionów km2 powierzchni, co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym. Wodne granice pomiędzy...

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

Powierzchnia oceanów wraz z morzami wynosi 361 km kw., co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość zasobów wody tkwiących w tych zbiornikach stanowi 94% zasobów wodnych Ziemi.

Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego...

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

Natomiast nie wiele dotychczas wiadomo na temat wypraw morskich mieszkańców starożytnych Chin, Japonii oraz Indii, a także pierwotnych ludów Ameryki i Oceanii.

Podział oceanu światowego

Ocean Światowy (Wszech ocean) stanowi 71% powierzchni całego globu i zajmuje 361 min km2 powierzchni. Podzielono go na trzy oceany. Granice między oceanami są wyraźne na półkuli północnej, natomiast na półkuli po­łudniowej, gdzie oceany łączą się, wyznaczono granice umowne. Przebiegają one wzdłuż...

Morza i oceany

Wszystkie wody morskie tworzą wszechocean, zwany także oceanem Światowym. Jego obszar wynosi 361 mln. km2 , co stanowi 71% powierzchni Ziemi. Przeciętna głębokość wynosi 3800 m. Obszar ten dzielą kontynenty lub granice umowne na trzy oceany: Atlantycki, Spokojny i Indyjski.

Wody wszechoceanu stanowią...

Strategie błękitnego i czerwonego oceanu w marketingu

"Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją. " Złote myśli, które tak często pobrzmiewają w literaturze paraekonomicznej, przyciągające oczy ludzi żądnych sukcesu takimi tytułami jak, Jak zarobić pierwszy milion,

Jak wygląda dno oceanu?

Odwieczne przekonanie, że Mount Everest, mierzący 8848 m,jest naj­wyższą górą na świecie zostało za­kwestionowane wraz z odkryciem, iż stożek wulkaniczny Manna Kea na Hawajach ma od podstawy do szczytu 2300 metrów więcej. Odkrycie, że Mauna Kea ma od podstawy, znajdującej się głęboko na dnie...

Jak katastrofy morskie zanieczyszczają morza i oceany?

Ocean styka się z lądem nie tylko na wy­brzeżu, ale również za pośrednictwem sięgających daleko w głąb lądu rzek. Za­nieczyszczenia, głównie produkty przemysłu petro­chemicznego, nawozy sztuczne (fosforany i azo­tany), środki owadobójcze i chwastobójcze -wszystkie te związki chemiczne nie...

Różnice między strategiami "czerwonego oceanu" a "błękitnego oceanu"

Sieć łącząca miliony ludzi, będąca nowym medium oraz narzędziem często wykorzystywanym przez PR-owców z całego świata. Przestrzeń, która stała się częscią życia dużej części społeczeństwa ze względów towarzyskich, a następnie stosowana jako sposób na promocję własnej działalności. Można pomyśleć, że twór taki musiał zostać stworzony przez wielką korporację, mającą doświadczenie w rozwoju internetu. Nic bardziej mylnego. W 2004 roku, w jednym z ...

Jakie są regulacje prawne w sprawie ochrony mórz i oceanów?

Podjęto wprawdzie próby ustanowienia takich praw, które pozwoliłyby na utrzymanie oceanów w nienaruszonym stanie, jednak prawa te niezwy­kle trudno jest wyegzekwować. Na przykład w 1983 roku 27 państw podpisało konwencję, której celem była ochrona wód Morza Karaibskiego. Inne kroki prawne...

MISJE ŻYWOTNE - Filipiny, Indonezja i Oceania

W Mikronezji, choć miała należeć do wikariatu apostolskiego Centralnej Oceanii, działali nie mariści,lecz marianie, po wypędzeniu jezuitów, Organizacyjnie podlegali biskupstwu Cebu na Filipinach.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

W chwili gdy  środkowa Europa była rozbita i pełna zamętu, zachodni Europejczycy, zwłaszcza Holendrzy, Skandynawowie, Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi i Anglicy, rozszerzyli pole swych sporów na morzu całego  świata. Wynalazek druku poddał idee polityczne Europy szerokiej i z początku nieokreślonej...

Czym jest ruch oceanu?

Woda oceaniczna wprawiana jest w ruch przez wiele czynników, poczynając od ruchu obrotowego Ziemi i wiatrów, poprzez siłę gra­witacji Słońca i Księżyca, podwod­ne trzęsienia Ziemi, aż po nachy­lenie osi ziemskiej powodujące nierównomierne nagrzanie po­szczególnych obszarów oceanów. Wody mórz i...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Oceania

Choć niewiel­kie rozmiary krajów Oceanii i zacofanie cywilizacyjne tubylczej ludności nie wzbudziły poważniejszych ruchów wyzwoleńczych; trwa od lat 70-tych dekolonizacja rejonu. Francja posiada w Oceanii 3 terytoria zamorskie: Polinezję Francuską, Wallis i Futuna oraz Nową Kaledonię.

Jak zmienia się linia brzegowa mórz i oceanów?

Linia brzegowa mórz i oceanów nieustannie się zmienia, w jednych miejscach morze niszczy ląd, w innych zaś buduje. Wielokrotnym zmianom ulegał tez poziom morza, co wywoływało jeszcze drastyczniejsze przeobrażenia strefy brzegowej. Wybrzeże to kraniec kontynentu, miej­sce, w którym morze spotyka się z...

Czym jest cyrkulacja pionowa oceanu?

Woda w oceanie charakteryzuje się nierówno­miernym zasoleniem oraz różną temperaturą, co nie pozostaje bez wpływu na jej ruch. Ciepła woda jest bowiem lżejsza niż zimna, natomiast woda bardziej słona to ciecz o większej gęstości. Znaczna część wód w oceanach, to znaczy około jedna trzecia, ma...

Ewangelizacja Oceanii

Pozostałe państwa Oceanii (Fidżi, Kiribati, Nowa Kaledonia, Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona,Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu) miały ponad 90% chrześcijan, tylko Fidżi 49,7% i Nauru 81,6%.

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Gęstość zaludnienia a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) - 41 osób/km b) wg kontynentów: (osób/km) Azja 109 Europa 69 Australia i Oceania 3 Pozostałe 18 - 24 c)w wybranych państwach: -Sahara Zachodnia 1/km (klimat zwrotnikowy, kontynentalny, pustynia) -Mongolia 2/km (klimat umiarkowany, kontynentalny, step) -Bangladesz 836/km (klimat zwrotnikowy, monsunowy, mady, doliny) -Singapur 4.

Jakie organizmy zamieszkują morza i oceany?

Organizmy roślinne i zwierzęce zamieszku­jące morza i oceany różnią się w zależno­ści od głębokości, na której występują. Najprostszym podziałem jest wyróżnienie toni wodnej, czyli tzw. pelagialu, z formami życia nie­zależnym od podłoża, oraz dna, czyli bentalu zasie­dlonego organizmami...