Obywatel polski

Czytaj Dalej

Oceń wpływ idei oświecenia na kształtowanie się modelu człowieka i obywatela w osiemnastowiecznej Polsce

Wszystkie te czynniki wpłynęły na model człowieka i obywatela w Polsce doby oświecenia. Uważam, że horyzonty, dążenia i ideały oświecenia pozwoliły wstąpić społeczeństwu polskiemu na drogę rozwoju myśli politycznej, ustroju i postawy obywatelskiej.

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność według polskiego prawa za czyny popełnione za granicą? Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Obywatel polski odpowiada za wszelkie czyny popełnione za granicą, które są przestępstwami według prawa polskiego oraz według prawa obowiązującego w miejscu popełnienia.

Jakie wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i komunalne moją obywatele Rzeczpospolitej Polskiej?

Gwarantuje się prawo obywateli i instytucji do zakładania szkół oraz zakładów wychowawczych. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

Wymień wolności i prawa człowieka i obywatela w polskiej konstytucji

 

Osobiste:

prawo do życia

nietykalność osobista

prawo do sądu i obrony

ochrona prywatności

wolność poruszania się

wolność religii i sumienia

wolność wyrażania poglądów

prawo azylu

Polityczne:

wolność zrzeszania się

wolność...

Transport w Polsce

Średnia gęstość dróg kołowych w Polsce na 100 km² wynosi 74 km, jest dwukrotnie niższa niż we Francji, Holandii i Niemczech i jest różna w poszczególnych regionach Polski.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Niestety w Polsce w roku 2004 wynosiło ono 19,4%, czyli około 3 mln osób. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów szacuje się ze jest ich obecnie około 100 tys.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Wynikały one z warunków historycznych, obowiązków obywatelskich czy nacisków ideologicznych. Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Dworek szlachecki “centrum polskości” w polskiej tradycji literackiej i kulturowej. Z tradycji rodzinnych polskiego domu wyjawia się wzór człowieka-obywatela, który swe osobiste dążenia realizuje w wyjściu poza siebie w stronę zbiorowości, ku szerokiej aktywności społecznej.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Dworek szlachecki “centrum polskości” w polskiej tradycji literackiej i kulturowej. Z tradycji rodzinnych polskiego domu wyjawia się wzór człowieka-obywatela, który swe osobiste dążenia realizuje w wyjściu poza siebie w stronę zbiorowości, ku szerokiej aktywności społecznej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

” c) Władysław Stanisław Reymont “Chłopi” W powieści tej Reymont ukazuje pełny obraz wsi polskiej końca XIX w.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta.

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej   Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków.

Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

Wynika to również z faktu, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, co u ogro–mnej większości rodaków wywołało nastroje entuzjazmu i wiary w lepszą przyszłość.