Obserwatorium astronomiczne

Obserwatorium astronomiczne

Czytaj Dalej

Planetarium i obserwatorium astronomiczne - olsztyn

Opodal Obserwatorium Astronomiczne mieszczące się w dawnej wieży ciśnień.

Astronomiczne podstawy orientacji na Ziemi

Przyjęto, że południkiem początkowym, będącym drugą główną osią układu współrzęd­nych geograficznych (pierwszą jest równik), jest południk przechodzący przez Obserwatorium w Greenwich w Londynie i oznaczono go wartością 0°.

Definicje astronomiczne i kosmologiczne w skrócie

Jasność- miara świecenia obiektu astronomicznego. Jednostka astronomiczna- średnia odległość Ziemi od Słońca, 149 597 870 km.

Obserwatoria i planetaria

  Miłośnikom astronomii poleca się znalezienie planetarium lub obserwatorium, w którym organizuje się otwarte wykłady o astronomii i obserwacje przez lunetę.

Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Filozofia i nauki matematyczno - astronomiczne

Mistrzowie sztuk wyzwolonych, obejmujący tę katedrę, byli zobowiązani do komentowania dzieł astronomicznych i matematycznych.

Najwspanialszy diagram astronomiczny

Widmo, czyli rozkład światła białego na poszczególne składniki barwne, można uważać za pewnego rodzaju ankietę personalną gwiazdy. Z niego bowiem astronom odczytuje temperaturę powierzchni gwiazdy, poznaje gęstość tworzącego ją gazu i jego skład chemiczny. Może również wyznaczyć szybkość...