Objawy psychotyczne

Czytaj Dalej

Pierwsze objawy autyzmu

Innym charakterystycznym objawem jest tzw. Objawami, które często towarzyszą autyzmowi są zaburzenia snu i łaknienia.

Objawy depresji wg. ICD - 10

Inne częste objawy: - pogorszenie koncentracji (zaburzenie procesów w sferze poznawczej - uwagi, koncentracji, pamięci, procesów myślowych) - utrata poczucia własnej wartości (nie nadaję się , nie potrafię, nie dam sobie rady) - poczucie winy (silnie związane z depresją; osoby depresyjne oskarżają ...

Zespól tzw. objawów somatycznych w depresji

utrata łaknienia (objaw jednocześnie psychiczny i somatyczny) 7. obniżenie popędu płciowego (brak zainteresowania płcią) Do rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie przynajmniej 4 objawów.

Najczęstsze dolegliwości fizyczne (objawy wegetatywne) zgłaszane przez chorych na depresje

- bóle głowy

- bóle pleców

- duszności

- dolegliwości ze strony układu krążenia

- dolegliwości ze strony układu pokarmowego

>

Najczęstsze objawy motoryczne zgłaszane przez chorych na depresje

Objawy motoryczne: zubożenie ruchowe, osłupienie, hipomimia, amimia, ograniczenie komunikowania się (wąski zakres ruchów, mała dynamika ruchów, otępienie, spowolnienie ruchowe 2.

Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny i objawy

o charakterze wegetatywnym: - pocenie się - burczenie w brzuchu - skurcze w brzuchu U małych dzieci występują szczególnie objawy o charakterze językowym, a pozostałe z reguły dochodzą później, pod wpływem źle reagującego środowiska.

DYZARTRIA - MPD - Wczesne objawy które świadczą o dysartrii

-utrudnione karmienie dziecka wskutek braku lub słabej kontroli ustawienia główki, w utrudnieniu utrzymania prawidłowej pozycji przy ssaniu-koordynacja warg i języka

-nieumiejętność żucia i połykania

-ograniczenie ruchliwości spastycznej lub wiotkiego napięcia

-niezdolność warg do całkowitego...

Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o występujące objawy

W logopedii polskiej coraz częściej wykorzystuje się system terminów powstałych na gruncie klasycznej foniatrii. Są one stosowane dla nazwania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych fonemów (G. Jastrzębowska, 1996, s.69). 

W obrębie owych zaburzeń wyróżnia się dyslalię obejmującą wadliwe...

Jakie są objawy rozwojowej afazji dziecięcej

W zakresie nadawania

Zaburzenia ekspresji werbalnej (błędna artykulacja, metatezy głoskowe i sylabowe, kantaminacje dźwięków i syleb, błędna asymilacja)

Zaburzenia nominacji – wynikające z ubóstwa zasobu leksykalnego

Agramatyzmy (nie uwzględnianie w wypowiedziach liczby i rodzaju; w...

Objawy schizofrenii - Uronienia

Stanowią fałszywe przekonania, które opierają się wszelkiej argumentacji i utrzymują się mimo dowodów w normalnych przypadkach wystarczających do ich obalenia. Jednostka, twierdząca ze zaczerpnęła ze zdroju młodości i dzięki temu stała się nieśmiertelna, cierpi na urojenia. Z kolei osoba twierdząca...

Objawy schizofrenii - Halucynacje

Stanowią percepcyjne oznaki psychozy. Obejmują blednę spostrzeżenia zmysłowe mających charakter realnych doznań, nawet wobec braku bodźców zewnętrznych, które zwykle wywołują takie wrażenia. W schizofrenii maja zazwyczaj wymiar słuchowy. Pacjent słyszy głos komentujący na bieżąco jego poczynania...

Objawy schizofrenii - Zaburzenia mowy

Ze wszystkich innych objawów schizofrenii zaburzenia mowy są najbardziej widoczne.

Objawy schizofrenii - Zachowanie znacznie zdezorganizowane lub katatoniczne

  Zachowanie katatoniczne jest z pewnością najbardziej dziwacznym ze wszystkich behawioralnych objawów.

Objawy schizofrenii - Objawy negatywne

Termin ten odnosi się do symptomów, które pociągają za sobą ograniczenie normalnych zachowań. Jednym z najczęstszych tego rodzaju symptomów jest „stępienie” lub „spłycenie” stanów afektywnych (tj. emocji). Twarz pacjenta staje się nieruchoma i nie można dostrzec na niej żadnych oznak emocji. Jego głos...

Anoreksja - OBJAWY

- Znaczący spadek wagi ciała;

- Strach przed przytyciem, nawet jeśli jest to tylko wyimaginowane;

- Nadmierne odchudzanie się lub ćwiczenie;

- Zaburzony obraz własnego ciała;

- Zatrzymanie miesiączki;

- Zahamowanie popędu płciowego;

- Ręce i stopy zimne w temperaturze pokojowej;

-...

Bulimia - OBJAWY

Ogólne zdrowie osoby chorującej na bulimię zależy od tego jak często przechodzi ona okresy kompulsywnego jedzenia a następnie wymiotów. Może ona wymiotować sporadycznie (raz w miesiącu), albo znacznie częściej (po kilka razy dziennie). Konsekwencje zdrowotne zależą właściwie od indukowanych wymiotów...

CHOROBA PARKINSONA - Objawy choroby Parkinsona

Mogą się pojawić różne, inne objawy choroby takie jak specyficzny rodzaj drżenia palców i kciuka określany jako "kręcenie pigułek" trudności w inicjacji ruchów dowolnych przodopochylenie tułowia zaburzenia chodu: małe, szurające kroczki i brak balansowania kończyn górnych zaburzenia równowagi - u chorych z chorobą Parkinsona często zdarzają się upadki niewyraźna, cicha mowa trudności w połykaniu (rzadko) brak mimiki twarzy rzadkie ...

Choroba Alzheimera - Pierwsze objawy chorobowe

Może zaczynać się ona objawami trudnymi do zauważenia i nasilającymi się bardzo powoli. Usiłuje to jednak ukryć i minimalizować objawy.

Powstawanie i objawy stanów frustracyjnych

-następstwo przerwania działania Objawy frustracji: Destruktywność -agresja bezpośrednia (wyładowanie się na przyczynie frustracji) -agresja przemieszczona (przyczyna frustracji jest dal nas nieosiągalna, wyładowujemy się na osobie lub przedmiocie) Apatia - niechęć do działania Fantazjowanie - zamykanie się w sobie, myślenie o problemie lub o zupełnie innych rzeczach.

Jakie są objawy alergii pokarmowej?

Takie objawy, jak egzema i „zatkane" uszy, pojawiają się z opóźnie­niem, podczas gdy do wymiotów dochodzi nawet w kilka minut po spożyciu pokarmu. Wiele z wymienionych objawów może wystą­pić także u osób dorosłych.