Objaw łokcia gracza w golfa

Świadczy o obecności zespołu bolcsności przyśrodkowego przedziału stawu łokci wego.

Wykonanie: Pacjent zgina łokieć oraz dloniowo rękę. Badający chwyta rękę cho go. Drugą ręką fiksuje ramię. Pacjent powinien starać się wbrew oporowi ręki badaj cego wyprostować kończynę górną w stawie...

Objaw Tinnela

Wskazuje na uszkodzenie nerwu pośrodkowego.

Wykonanie: Lekko zgięta grzbietowo ręka, podparta podkładka, leży na stole. Za pomocą młotka neurologicznego lub palca wskazującego opukiwany jest nerw pośrod-kowy na wysokości fałdu zgięciowego nadgarstka.

Interpretacja: Bóle promieniujące do ręki i...

Objaw zespołu kanału nadgarstka

Wskazuje na uszkodzenie nerwu pośrodkowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się utrzymać pełne zgięcie nadgarstka przez ł-2 minuty.

Interpretacja: Pojawienie się lub nasilenie parcstezji w zakresie unerwienia nerwu pośrodkowego przemawia za zespołem kanału nadgarstka.

Objaw cyrkla (kręgu)

Wskazuje na porażenie nerwu pośrodkowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się kciukiem dotknąć opuszki małego palca.

Interpretacja: W przypadku porażenia nerwu pośrodkowego dochodzi do wypadnięcia funkcji mięśnia przeciwstawiacza kciuka. Kciuk nie może być oponowany i porusza się tylko w zakresie...

Objaw Fromenta

Wskazuje na zespól rowka nerwu łokciowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się utrzymać kartkę papieru między kciukiem i palcem wskazującym (chwyt szczypcowy) wbrew wyciąganiu jej drugą ręką lub ręką badającego. Mięśniem odpowiedzialnym za zachowanie tej funkcji jest przywodziciel kciuka zaopatrywany...

Objaw teleskopowy

Wskazuje na wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego.

Wykonanie: Badający obejmuje jedną ręką chorą kończynę dolną, zgina staw biodrowy i kolanowy. Drugą ręką, położoną grzbietowo-bocznie na biodrze, wyczuwa kciukiem krętarz, a palcem wskazującym ruch głowy kości udowej. Prowadząca ręka wykonuje...

Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych

Wskazuje na chorobę rdzenia i krążków międzykręgowych u dzieci.

Wykonanie: Dziecko w pozycji na plecach. Badający podnosi wyprostowane kończyny.

Interpretacja: .leżeli przy podnoszeniu obu kończyn dochodzi do odruchowego utrzymywania obu stawów biodrowych w wyproście, świadczy to o uszkodzeniu rdzenia...

Objaw Zohlena

Wykonanie: Pacjent leży na plecach; badający przy wyprostowanej kończynie uciska kciukami powierzchnie stawowe rzepki od strony bliższej, przyśrodkowej i bocznej, i poleca choremu dalej wyprostować kończynę lub napiąć mięsień czworoglowy.

Interpretacja: Mięsień czworoglowy uda pociąga rzepkę w...

Objaw Payra

Wykonanie: Pacjent znajduje się w siadzie tureckim. Wykonuje się przerywany na-:isk na chory, zrotowany na zewnątrz staw kolanowy.

Interpretacja: Bóle w przyśrodkowej szparze stawowej świadczą o uszkodzeniu lą-;otki (głównie tylnego rogu). Czasami chory sam może wywołać trzask. Kołyszące podrygujące)...

Objaw Steinmanna

Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający fiksuje lewą ręką zgięty staw kolanowy, a drugą obejmuje podudzie i wykonuje szybkie forsowne rotacje podudzia na ze-wnątrz i do wewnątrz.

Interpretacja: Bóle w przyśrodkowej szparze stawowej przy nagiej rotacji zewnętrznej świadczą o uszkodzeniu ląkotki...

Objaw Steinmanna

Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający chwyta lewą ręką staw kolanowy i jednocześnie obmacuje szparę stawową. Prawą ręka chwyta podudzie nieco powyżej stawu skokowego. Podudzie przy ufiksowanym udzie jest ratowane na zewnątrz lub do wewnątrz, a przy niewielkim osiowym ucisku jest zginane i...

Objaw Childressa

Wykonanie: Pacjent przyjmuje pozycję w przysiadzie, podczas którego pośladki powinny - jeżeli to możliwe - dotykać pięt. W tej pozycji poleca mu się poruszać do przodu tak zwanym kaczym chodem.

Interpretacja: W przypadku uszkodzenia tylnego rogu pacjent sygnalizuje - na krótko przed osiągnięciem...

Objaw Hoffy

Wskazuje na zastarzałe uszkodzenie ścięgna pielonego (Achillesa).

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu, stopy wystają poza stołem do badania. Badający wykonuje grzbietowy wy prost obu stóp.

Interpretacja: Po uszkodzeniu ścięgno piętowe jest mniej napięte i możliwy jest większy wyprosi grzbietowy chorej...

Objaw Tinela

Wskazuje na zespól lunelu stepu.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu ze zgiętym do 90° stawem kolanowym. Młotkiem neurologiczny ni badający opukuje nerw piszczelowy za kostką przyśrodkową.

Interpretacja: Bóle i zaburzenia czucia na podeszwie stopy świadczą o zespole lunelu stepu. W tej chorobie mamy do...

Objaw mankietu

Wskazuje na zespól tunelu stepu.

Wykonanie: Chory leży na plecach. Ponad kostkami zakładany jesi mankiet aparatu do mierzenia ciśnienia krwi i pompowany powyżej wartości ciśnienia skurczowego krwi.

Interpretacja: Jeżeli w wyniku ucisku trwającego ponad minutę pojawią się bóle i męczące zaburzenia...

Jak klasyfikuje się zaburzenia mowy na podstawie objawów?

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji objawowych, które tworzono już w XVII w. W podziałach uwzględniających kryterium objawowe dzieli się patologiczne zachowania językowe systemowe w zależności od ich cech ilościowych i jakościowych.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia stawu

Do zakażenia stawu może dojść (rzadko) bezpośrednio przy okazji nakłucia, na skutek zaniedbania właściwego przygotowania skóry, czy skażenia instrumentarium. Najczęściej jednak ma miejsce pobudzenie aktywności zakażenia już istniejącego (osłabienie miejscowych mechanizmów obronnych).

Aby szybko...

Objaw Raynauda

{phaenomena Raynaud, Raynaud's phe-nomenon); wywołany jest napadowym skurczem naczyń, najczęściej w związku z ekspozycją na niskie temperatury. Klinicznie charakteryzuje się trójfazową zmianą zabarwienia skóry palców rąk. Początkowo stwierdza się zblednięcie skóry z towarzyszącymi dolegliwościami...

Objawy zaburzeń rozwoju w pierwszym trymestrze życia

Zaburzenie rozwoju motorycznego niemowląt w pierwszym trymestrze można rozpoznać za pomocą reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni. Już w pierwszych 6 tygodniach życia pojawiają się nieprawidłowe reakcje uło-żeniowe, których w żadnym okresie rozwoju motorycznego nie można uważać za...