Bulimia - OBJAWY

Ogólne zdrowie osoby chorującej na bulimię zależy od tego jak często przechodzi ona okresy kompulsywnego jedzenia a następnie wymiotów. Może ona wymiotować sporadycznie (raz w miesiącu), albo znacznie częściej (po kilka razy dziennie). Konsekwencje zdrowotne zależą właściwie od indukowanych wymiotów...

Jakie są objawy guza mózgu?

Rozrost guzów w mózgu utrudnia przepływ krwi, czyli zmniejsza ukrwienie, a także powoduje ucisk na komórki mózgowe. Może być przyczyną bólów głowy, nudności i kłopotów ze wzrokiem. Choroba atakuje stopniowo też inne części ciała. Znamy kil­ka rodzajów guzów mózgu, ale na szczęście...

Jakie są objawy guza rdzenia kręgowego?

Guzy rdzenia kręgowego wywołują ból pleców i mogą upośledzić pracę kończyn, jelit i pęcherza moczowego. W większości przypadków usuwa się je chirurgicznie, czasem stosuje się radioterapię lub leczy farmakologicznie.

Stres i jego przyczyny oraz najczęstsze objawy psychosomatyczne

Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo stwarza stresujące środowisko narzucając naszemu życiu szybkie, gorączkowe tempo. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla swojej rodziny, przyjaciół i na rozrywki. Wiele osób skłonnych jest myśleć, że stres jest zjawiskiem typowym dla naszego stulecia, że powstał w następstwie rozwoju ...

Objawy kliniczne typowych, najczęstszych uszkodzeń pni nerwowych kończyn

Uszkodzenie nerwu udowego (L2_4) powstaje w wyniku bezpośredniego urazu, powoduje porażenie mięśnia czworogłowego i zniesienie czucia w obrębie uda i kolana.

Uszkodzenie nerwu kulszowego (L4—(np. po zwichnięciach stawu biodrowego, złamaniu miednicy, kości udowej) wywołuje porażenie wszystkich mięśni...

Objaw Schobera

Pomiar ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Wykonanie: Pacjent stoi. Na skórze oznacza się punkt nad wyrostkiem rylcowatym kręgu S, oraz położony 10 cm w kierunku doglowowym. Znaki na skórze rozchodzą się przy pochyleniu do przodu do około 15 cm i zbliżają się przy maksymalnym wyproście do...

Objaw Otta

Pomiar ruchomości piersiowego odcinka kręgosłupa.

Wykonanie: Pacjent stoi. Oznacza się wyrostek rylcowaty kręgu C7 i punkt położony 30 cm dystalnie. Odległość ta ulega zwiększeniu o 2 -4 cm przy pochyleniu do przodu i zmniejszeniu o 1-2 cm przy maksymalnym przeproście.

Interpretacja: Zmiany...

Objaw Adama

Ocena strukturalnej lub funkcjonalnej skoliozy.

Wykonanie: Pacjent stoi lub siedzi. Badający stoi za nim i prosi o pochylenie się do przodu.

Interpretacja: Test powinien być wykonany u chorych z rozpoznaną skoliozą nieznanego pochodzenia lub wtedy, gdy w badaniach okresowych w wywiadzie stwierdzi się...

Objaw ze strony mięśnia lędźwiowego

Wyjaśnienie przyczyny bólów lędźwiowych.

Wykonanie: Pacjent leży na plecach i unosi wyprostowaną kończynę dolną Następnie badający wykonuje nagły ucisk na przednią powierzchnię uda.

Interpretacja: Szybki i nagły ucisk na dalszą część uda powoduje odruchowe na| pięcie mięśnia lędźwiowego z...

Objaw Mennella

Wskazuje na chorobę stawu krzyżowo-biodrowego.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu. Podczas badania lewego stawu krzyżów o--biodrowego badający fiksuje lewą ręką jego kość krzyżową, a prawą obejmuje wyprostowaną i leżącą kończynę dolną oraz wykonuje przeprost w stawie biodrowym.

Badanie...

Objaw Thomsena

Wskazuje na podrażnienie korzeni nerwowych.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu. Badający zgina staw kolanowy od kąta 90 do 20° przy zgiętej grzbietowo stopie.

Interpretacja: Jeżeli w tym czasie można wymacać bolesny nerw kulszowy powy-ej dołu pod kolanowego, świadczy to o podrażnieniu korzeni...

Objaw Duchennea

Ocena uszkodzenia korzeni nerwowych.

Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający chwyta jedną ręką piętę, a jednym palcem drugiej ręki uciska w kierunku grzbietowym I kość śródstopia. Następnie prosi się chorego o wykonanie zgięcia podeszwowego stopy.

Interpretacja: W przypadku choroby krążka...

Objaw zapalenia kaletki

Wyjaśnienie przyczyn bólów barku.

Wykonanie: Palcem wskazującym i środkowym należy zbadać palpacyjnie od strony bocznej i brzusznej okolice pod wyrostkiem barkowym.

(Przestrzeń pod barkową można poszerzyć przez wykonanie wyprostu lub niewielkiego przeprostu ramienia pacjenta oraz zepchnięciu ku...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Uszkodzenie pierścienia rotatorów objawia się dolegliwościami bólowymi o~ mniej lub bardziej wyrażonym osłabieniem funkcji kończyny górnej.

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Pierścień rotatorów oraz kaletka mogą przy odwodzeniu ramienia zostać uciśnietc do przedniego brzegu wyrostka barkowego, a przy rotacji wewnętrznej - do wyrostka kruczego. Mamy wtedy do czynienia z ciasnotą podbarkową albo podkruczą.

Poza pierścieniem rotatorów zespoły ciasnoty mogą być przyczyną...

Objaw opadającego ramienia (drop-arm)

Wykonanie: U siedzącego chorego wyprostowane ramię jest biernie odwodzone do kąta ok. 120°. Pacjent powinien utrzymać tę pozycję bez podpierania, a następnie powoli opuścić kończynę.

Interpretacja: Osłabienie utrzymywania ramienia bez lub z bólami, lub jego nagłe opadnięcie świadczy o uszkodzeniu...

Objaw Ludingtona

Wykonanie: Pacjent w pozycji siedzącej powinien obiema rękami objąć kark.

Interpretacja: Jeżeli w czasie tego ruchu chory wykonuje nieprawidłowe ruchy lu' gdy jedną rękę może ułożyć na karku wyłącznie za pomocą drugiej, świadczy t o ograniczeniu rotacji zewnętrznej i odwodzenia. Można wtedy...

Test skrzyżowanego przywodzenia (cross body action - objaw Dugasa)

Wykonanie: Stojący lub siedzący pacjent prowadzi chorą i zgiętą do 90° kończynę w kierunku przeciwnego barku.

Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym przemawiają za jego schorzeniem (zmiany zwyrodnieniowe, niestabilność, uszkodzenie krążka, infekcja). Konieczne jest wykonanie różnicowania...

Objaw Huetera

Wykonanie: Pacjent siedzi trzymając kończynę górną wyprostowaną w stawie łokciowym z odwróconym przedramieniem. Badający chwyta jedną ręką za wyprostną stronę przedramienia chorego. Pacjent powinien wbrew oporowi ręki badającego zgiąć staw łokciowy.

Interpretacja: Przy przerwaniu ścięgna...

Test Thomsona (objaw łokcia tenisisty)

Wskazuje na obecność zespołu bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego.

Wykonanie: Pacjent jest proszony o nieznaczne wyprostowanie nadgarstka, zgięcie palców w pięść oraz wyprostowanie stawu łokciowego. Jedna ręka badającego fiksuje nadgarstek od strony dłoniowej, podczas gdy druga obejmuje...