Objaw Hoovera

Jeżeli pacjent symuluje objawy, nie podpiera się piętą zdrowej kończyny o podłoże.

Objaw Derbolowsky'ego

Ocena zmieniającej się różnicy długości kończyn dolnych - objaw wyprzedzania w pozycji leżącej.

Objaw Lasegue'a-Moutauda-Martina (skrzyżowany objaw Lasegue'a)

Wskazuje na podrażnienie korzeni nerwowych.

Wykonanie: Badający podnosi wyprostowaną w stawie kolanowym, nie sprawiającą dolegliwości bólowych, kończynę dolną.

Interpretacja: W przypadku wypadnięcia dysku i podrażnienia korzenia nerwowego, w czasie unoszenia zdrowej kończyny może dojść do...

Objaw Drehmanna

Interpretacja: U młodych osób dodatni objaw Drehmanna przemawia przede wszystkim za zluszczeniem głowy kości udowej.

Objaw Fabere-Patricka (świadczy o chorobie Perthesa)

Po stronie, gdzie występuje dodatni objaw Patricka, ruch łwodzenia jest utrudniony.

Objaw Finoschietto (signo del salto)

Czasami po dodatnim objawie Finoschietto konieczna jest repozycja zwichniętej ląkotki; w tym przypadku należy podejrzewać całkowite oderwanie tylnej części ląkotki przyśrodkowej i/lub tylne uszkodzenie podłużne, lub uszkodzenie typu rączki od wiaderka.

Objaw Duchenne'a

objaw Duchenne'a; zjawisko kom­pensacji opadania miednicy po stro­nie zdrowej (przy porażeniu mięśnia pośladkowego średniego), czemu towa­rzyszy przechylenie tułowia w stronę chorą i uniesienie talerza biodrowego strony zdrowej nad poziom strony chorej.

Objaw „fantomu"

objaw „fantomu"; osoby z ampu­towanymi kończynami mogą doświad­czać tzw.

Objaw Phalena-Dicksona

objaw Phalena-Dicksona; odru­chowy przykurcz mięśni kulszowo-goleniowych w następstwie „wypad­nięcia dysku".

Objawy ubytkowe

objawy ubytkowe; wypadnięcie (ubytek) lub obniżenie czynności ja­kiegoś narządu albo układu (np.

Jakie są objawy rozwojowej afazji, dysfazji dziecięcej?

Pomimo występujących różnic terminologicznych i braku dokładnego określenia przyczyn afazji rozwojowej, istnieje powszechna zgodność co do objawów tego zjawiska.

Objaw Orlolaniego

Objaw Orlolaniego - przeskakiwania. Niemowlę leży na plecach. Kończyny dziecka zgięte pod kątem prostym w stawach kolanowych ujmuje się w ręce tak, aby kciuki leżały po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców na zewnętrznej powierzchni. Wykonując ruch zgięcia w stawach biodrowych do kąta 90“...

Objawy choroby Parkinsona

Zarówno sztywność mięśni oddechowych w szczególności mięśni międzyżebrowych jak również zaburzenia centralnej regulacji oddychania odpowiedzialne są za wyżej wymienione objawy niewydolności oddechowej.

Najczęstsze dolegliwości fizyczne (objawy wegetatywne) zgłaszane przez chorych na depresje

- bóle głowy

- bóle pleców

- duszności

- dolegliwości ze strony układu krążenia

- dolegliwości ze strony układu pokarmowego

>

DYZARTRIA - MPD - Wczesne objawy które świadczą o dysartrii

-utrudnione karmienie dziecka wskutek braku lub słabej kontroli ustawienia główki, w utrudnieniu utrzymania prawidłowej pozycji przy ssaniu-koordynacja warg i języka

-nieumiejętność żucia i połykania

-ograniczenie ruchliwości spastycznej lub wiotkiego napięcia

-niezdolność warg do całkowitego...

Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o występujące objawy

W logopedii polskiej coraz częściej wykorzystuje się system terminów powstałych na gruncie klasycznej foniatrii. Są one stosowane dla nazwania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych fonemów (G. Jastrzębowska, 1996, s.69). 

W obrębie owych zaburzeń wyróżnia się dyslalię obejmującą wadliwe...

Jakie są objawy rozwojowej afazji dziecięcej

W zakresie nadawania

Zaburzenia ekspresji werbalnej (błędna artykulacja, metatezy głoskowe i sylabowe, kantaminacje dźwięków i syleb, błędna asymilacja)

Zaburzenia nominacji – wynikające z ubóstwa zasobu leksykalnego

Agramatyzmy (nie uwzględnianie w wypowiedziach liczby i rodzaju; w...

Objawy schizofrenii - Uronienia

Stanowią fałszywe przekonania, które opierają się wszelkiej argumentacji i utrzymują się mimo dowodów w normalnych przypadkach wystarczających do ich obalenia. Jednostka, twierdząca ze zaczerpnęła ze zdroju młodości i dzięki temu stała się nieśmiertelna, cierpi na urojenia. Z kolei osoba twierdząca...

Objawy schizofrenii - Halucynacje

Stanowią percepcyjne oznaki psychozy. Obejmują blednę spostrzeżenia zmysłowe mających charakter realnych doznań, nawet wobec braku bodźców zewnętrznych, które zwykle wywołują takie wrażenia. W schizofrenii maja zazwyczaj wymiar słuchowy. Pacjent słyszy głos komentujący na bieżąco jego poczynania...

Anoreksja - OBJAWY

- Znaczący spadek wagi ciała;

- Strach przed przytyciem, nawet jeśli jest to tylko wyimaginowane;

- Nadmierne odchudzanie się lub ćwiczenie;

- Zaburzony obraz własnego ciała;

- Zatrzymanie miesiączki;

- Zahamowanie popędu płciowego;

- Ręce i stopy zimne w temperaturze pokojowej;

-...