Choroba Alzheimera - Pierwsze objawy chorobowe

Może zaczynać się ona objawami trudnymi do zauważenia i nasilającymi się bardzo powoli. Usiłuje to jednak ukryć i minimalizować objawy.

Jak postępować z osobą z objawami wstrząsu?

Ratownik udzielający pierwszej pomocy musi także sprawdzić, czy nie występują objawy wstrząsu, który wymaga szybkiego leczenia w szpi­talu. W razie zaobserwowania objawów wstrząsu należy położyć pacjenta na ziemi, przy czym głowa musi znajdować się nisko, a nogi muszą być unie­sione, i ciepło okryć.

Objawy zrostu kości

Choremu zezwala się na zdjęcie opatrunku unieruchamiającego wówczas, gdy badaniem nie stwierdza się elastyczności i sprężynowania miejsca złamania oraz miejscowej bolesności Są to objawy tzw. Są to radiologiczne objawy zrostu.

Objaw Trendelenburga-Duchennea

Pochylenie miednicy na zdrową stronę powoduje konieczność kompensacji przemieszczonego punktu ciężkości ciała, która następuje przez pochylenie górnej części tułowia w kierunku stojącej kończyny (objaw Duchenne'a).

Objaw Fajersztajna-Krzemickiego

objaw Fajersztajna-Krzemickiego; objaw Lasegue'a skrzyżowany; w cza­sie wykonywania próby Lasegue'a po stronie zdrowej występuje ból w koń­czynie chorej.

Objaw Lasegue'a

objaw Lasegue'a; objaw wskazujący na uciskową przyczynę bólu w obrę­bie kończyny dolnej.

Objaw Lasegue'a górny

objaw Lasegue'a górny; objaw usz­kodzenia bądź podrażnienia korzeni nerwowych szyjnych.

Objaw Trendelenburga

Objaw Trendelenburga występuje w następujących stanach chorobo­wych; w wiotkim lub spastycznym porażeniu mięśni pośladkowych; we wrodzonym zwichnięciu stawu biodro­wego; w stanach zapalnych stawu biodrowego lub w zmianach zwyrod­nieniowych tego stawu, którym towa­rzyszy znaczna bolesność.

Objawy konwersyjne

objawy konwersyjne; należą do za­burzeń z kręgu -> objawów histerycz­nych i polegają na psychogennych zaburzeniach ruchu i czucia.

Jakie są objawy giełkotu?

Hinzman, symptomatyka giełkotu stanowi kombinację najczęściej występujących objawów: podstawowych (szybkie lub nieregularne tempo mówienia, niepoprawna budowa zdań, dezorganizacja myślenia, powtarzanie głosek, sylab, wyrazów, fraz), dodatkowych (błędna artykulacja, uszkodzenia neurologiczne, rodzinny giełkot, opóźniony rozwój języka, zaburzenie koordynacji motorycznej, brak zdolności szkolnych).

Objawy uboczne występujące w trakcie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych

Są to najczęściej objawy podobne do występujących we wczesnej ciąży. Wymienione objawy uboczne zwykle nie stanowią istotnego problemu w antykoncepcji hormonalnej i „ustępują samoistpie, a w obecnej dobie niskodawkowych preparatów — są coraz rzadsze.

Objawy patologicznej motoryki pochodzenia ośrodkowego

Zjawisko to znane jest jako „objaw scyzorykowy".

Najczęstsze objawy motoryczne zgłaszane przez chorych na depresje

Objawy motoryczne: zubożenie ruchowe, osłupienie, hipomimia, amimia, ograniczenie komunikowania się (wąski zakres ruchów, mała dynamika ruchów, otępienie, spowolnienie ruchowe 2.

Objawy schizofrenii - Zaburzenia mowy

Ze wszystkich innych objawów schizofrenii zaburzenia mowy są najbardziej widoczne.

Objawy schizofrenii - Zachowanie znacznie zdezorganizowane lub katatoniczne

  Zachowanie katatoniczne jest z pewnością najbardziej dziwacznym ze wszystkich behawioralnych objawów.

Objawy schizofrenii - Objawy negatywne

Termin ten odnosi się do symptomów, które pociągają za sobą ograniczenie normalnych zachowań. Jednym z najczęstszych tego rodzaju symptomów jest „stępienie” lub „spłycenie” stanów afektywnych (tj. emocji). Twarz pacjenta staje się nieruchoma i nie można dostrzec na niej żadnych oznak emocji. Jego głos...

Powstawanie i objawy stanów frustracyjnych

-następstwo przerwania działania Objawy frustracji: Destruktywność -agresja bezpośrednia (wyładowanie się na przyczynie frustracji) -agresja przemieszczona (przyczyna frustracji jest dal nas nieosiągalna, wyładowujemy się na osobie lub przedmiocie) Apatia - niechęć do działania Fantazjowanie - zamykanie się w sobie, myślenie o problemie lub o zupełnie innych rzeczach.

Jakie są końcowe objawy ciąży?

Większość tych objawów łagodzi odpoczynek i uważne kontrolowanie diety.

Jakie są objawy depresji?

Głównymi objawami chorób depresyjnych są uczucia smutku, przemęczenia, nerwowości, roz­paczy i beznadziejności życia.