Obiter dicta

Czytaj Dalej

BEATA ES TU IAM DICTA

Sekwencja ku czci św. Barbary,w druk. mszałach pozn. z 1505 i 1524. Mogła powstaćw środowisku pozn. w XV w. (wg H. Kowalewicza) ; składa sięz 4 podwójnych strof typu Lauda Sion; jest to akrostych:początkowe litery poszczególnych strof tworzą imię Barbarám;

nadto po ostatniej strofie dodano „Barbara"; ze...