O krasnoludkach i sierotce Marysi (bajka muzyczna)

Czytaj Dalej

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Marysia i krasnoludki (1961), teatr.

WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO

Bajka to gatunek z pogranicza epiki i liryki. Jest to alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach, przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym. Ta prawda jest wyrażana często bezpośrednio jako pointa na końcu utworu, na początku utworu w postaci...

IGNACY KRASICKI - TREŚĆ BAJEK

„Wstęp do bajek”

Jest to pierwsza bajka ze zbioru „Bajki i przypowieści”. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany, nieistniejący świat. Poeta przedstawia swoje pojęcie bajki, odpowiada na pytanie: Co to jest bajka ? Morał mówi, że te zaprezentowane postawy są nieprawdopodobne w realnym świecie. Wyraża...

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...

Aktualność, uniwersalizm i ponadczasowość cechami bajek I. Krasickiego

Bajki Ignacego Krasickiego to doskonała kwintesencja ludzkich ułomności i podsumowanie życiowych obserwacji poety. Dużą zaletą tych miniaturowych obrazków jest ogólnoludzki i ponadczasowy charakter, który sprawia, że są one doskonałą lekturą dla każdego człowieka każdej epoki. Ukazane pod...

"Bajki" - streszczenie

Wstęp do bajek

Wstęp do bajek jest, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, komentarzem do całego zbioru bajek a zarazem próbą określenia istoty bajki jako gatunku. Autor posłużył się tu przede wszystkim nagromadzeniem jednakowych struktur gramatycznych, wypełniających prawie cały utwór i...

„Bajki” Ignacy Krasicki

Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko ilustracją prawdy - najczęściej zawartej w końcowym morale. Bohaterami tekstu są zwierzęta, rośliny, przedmioty, rzadziej ludzie.

Wywodzi się z tradycji...

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki...

Marysia (Wesele)

Marysia, siostra Panny Młodej, po śmierci zakochanego w niej malarza, Ludwika de Laveaux, pozostała w środowisku wiejskim.

Bajka uczy, bawi, wychowuje

Drodzy Rodzice!

Jednym z elementów współdziałających ze środowiskiem wychowującym jest książka. Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci są bardzo duże i ocenia się, że większe niż wobec dojrzałych czytelników. Wiąże się to z właściwościami tego wieku m.in. ze skłonnością do...

Portret człowieka wyłaniający się z bajek I. Krasickiego. Opis portretu oprzeć na interpretacji wybranych bajek poety.

 

Bajki Krasickiego obejmują 179 utworów zebranych w dwóch tomach.. Są one uniwersalne, poeta wyraził w nich poglądy racjonalistyczne i refleksyjnie spojrzał na życie oraz otaczający go świat. Przedstawił wiele aspektów rzeczywistości XVIII-wiecznej Polski. Wyśmiewał liczne wady ludzkie: głupotę...

Bajki Ignacego Krasickiego

 

Ignacy Krasicki traktował swoje bajki podobnie jak Jan Kochanowski fraszki -zawierał w nich obserwacje otaczającego go świata, krytykował, żartował, wyśmie­wał, ale próbował także naprawiać rzeczywistość, pouczać. Pisał zarówno krótkie bajki epigramatyczne (naśladując Ezopa czy Lessinga), jak i...

Pesymistyczne spojrzenie na człowieka w bajkach Ignacego Krasickiego

Bajka- utwór dydaktyczny z pogranicza liryki i epiki, cechuje go alegoryczność, gdyż bohaterami są zazwyczaj zwierzęta o ludzkiej psychice. Niekiedy bohaterami są ludzie i wówczas bajka nabiera cech satyrycznych. Bajka należy do najstarszych utworów dydaktycznych. Wywodzi się z twórczości ludowej...

Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego

W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowanie społeczeństwa w duchu miłości do ojczyzny. Bajka świetnie nadawała się do tego celu, ponieważ jest gatunkiem dydaktycznym. Jest...

Instrumenty muzyczne

Proste melodie mogą być odegrane nawet przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, na przykład butelek. Jednak najlepsze instru­menty muzyczne wymagają skom­plikowanej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości i skali dźwięku. Instrumenty muzyczne można podzielić na szereg podstawowych...

Co to są progi w instrumentach muzycznych?

Gitara, bandżo, mandolina, lutnia, bałałajka i po­dobne instrumenty charakteryzują się tym, że ich podstrunnica poprzedzielana jest metalowymi progami. Progi pomagają we właściwym umieszczeniu palca na gryfie i otrzymaniu pożądane­go dźwięku. Wystarczy tylko przycisnąć strunę w dowolnym miejscu na...

BAJKA

BAJKA, krótki utwór fabularny, zwykle wiersz, którego podstawąjest parabola (—> przypowieść) sugerująca praktycznepouczenie, sąd moralny lub in. pogląd ogólny prżez przytoczeniekonkretnego przypadku. Poetyka paraboli ogranicza objętośćb. (zwykle od kilku do ok. 100 wersów) i sprzyja stosowaniumotywów...

BAJKA LUDOWA,

BAJKA LUDOWA, opowiadanie lud. , szerzone drogą przekazuustnego. Obejmuje kilka odmian, których cechą wspólną jestschematyzm motywów tematycznych, ograniczonych do powtarzalnychsytuacji ludzkich, konwencjonalna charakterystykapsychol. postaci, oparta na kontrastowych zestawieniach(bogaty - biedny, głupi -...

BAJKI I PRZYPOWIEŚCI

BAJKI I PRZYPOWIEŚCI, cykl bajek I. Krasickiego, powst.od 1774-75 do 1778, wyd. w Warszawie 1779, obejmujący 106bajek, podzielonych na 4 cz., oraz wiersz dedykacyjny Dodzieci i Wstęp do bajek; w zachowanym autografie wcześniejszej,red. znajduje się ponadto 11 bajek nie włączonych doprwdr., ogł, po raz...

BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możności tłomaczone

BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możnościtłomaczone, parafrazy S. Trembeckiego 8 bajek LaFontaine a: Jeleń przeglądający się, Wilk i baranek, Pielgrzymi osieł, Koń i wilk (od 1806 przedr. pt. Źrebiec i wilk), Panii dziewki, Lis kusy, Lew i mucha, Myszka, kot i kogut, ogł.w „Zabawach...