O krasnoludkach i sierotce Marysi (bajka muzyczna)

O krasnoludkach i sierotce Marysi (podtytuł "baśń muzyczna") – to polska bajka muzyczna z 1973 roku, wydana przez Polskie Nagrania Muza. W odróżnieniu od większości polskich bajek muzycznych wymagała płyty długogrającej (z okładką w odcieniach zieleni) i miała treść raczej smutną. Płyta była wydana w dwóch wersjach: monofonicznej (XL 0927) i stereo (SXL 0927). Łączny czas odtwarzania bardzo...

Czytaj Dalej

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Marysia i krasnoludki (1961), teatr.

Jak nas uczą bajki?

Mówi się często: pisarz krytykuje wady, pisarz wychowuje, pisarz uczy. Zastanówmy się wszakże, jak on to robi, jakie narzędzia sobie wybiera i jak się nimi posługuje. W wierszu lirycznym trudniej ,,kry ty ko w ać wady” niż w noweli, w noweli trudniej niż w satyrze. Są więc formy literackie bardziej...

BAJKI I PRZYPOWIEŚCI

BAJKI I PRZYPOWIEŚCI, cykl bajek I. Krasickiego, powst.od 1774-75 do 1778, wyd. w Warszawie 1779, obejmujący 106bajek, podzielonych na 4 cz., oraz wiersz dedykacyjny Dodzieci i Wstęp do bajek; w zachowanym autografie wcześniejszej,red. znajduje się ponadto 11 bajek nie włączonych doprwdr., ogł, po raz...

„Bajki” Ignacy Krasicki

Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko ilustracją prawdy - najczęściej zawartej w końcowym morale. Bohaterami tekstu są zwierzęta, rośliny, przedmioty, rzadziej ludzie.

Wywodzi się z tradycji...

Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego

W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowanie społeczeństwa w duchu miłości do ojczyzny. Bajka świetnie nadawała się do tego celu, ponieważ jest gatunkiem dydaktycznym. Jest...

KRASNOLUDKI

O krasnoludkach i sierotce Marysi powieść (1896) Marii Konopnickiej, utwór klasyczny, który dał początek nowoczesnej polskiej literaturze dziecięcej na wysokim poziomie artystycznym.

Ignacy Krasicki - Bajki

Ich właściwymi bohaterami są ludzie, którzy jednak rzadko występują we własnej osobie, nierównie zaś częściej - pod pokrywką zwierząt, czasem - roślin albo żywiołów natury nieorganicznej (na przykład rzek), albo i martwych przedmio­tów. Jak wszyscy nowocześni bajkopisarze, tak i Krasicki...

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Inni kompozytorzy

Oprócz Elsnera i Kurpińskiego twórczość operową uprawiali także inni polscy kompozytorzy: Franciszek Mirecki, Wincenty Ferdynand Lessel, Karol Lipiński, Józef Damse, Wincenty Gorączkiewicz, Józef Wygrzywal-ski. Dzieła sceniczne kompozytorów polskich uwidaczniają proces krysta­lizowania się narodowego...

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Wszystkie epoki kultury ludzkiej, które posiadały PIŚMIENNICTWO, a więc możność magazynowania informacji językowej w formie materialnego zapisu — .miały zawsze zasadnicze kłopoty z podziałem owych informacji. Zarazem podział ten był zawsze obdarzany uwagą i usilnie opracowywany. Najmniej kłopotu...

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia .

Epoki odrodzenia i oświecenia przypadają na czasy tzw. Rzeczypospolitej szlacheckiej - ustroju, który wykształcił się w Polsce jako forma...

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

 

Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jednak nie uchroniły...

WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO

Bajka to gatunek z pogranicza epiki i liryki. Jest to alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach, przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym. Ta prawda jest wyrażana często bezpośrednio jako pointa na końcu utworu, na początku utworu w postaci...

IGNACY KRASICKI - TREŚĆ BAJEK

„Wstęp do bajek”

Jest to pierwsza bajka ze zbioru „Bajki i przypowieści”. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany, nieistniejący świat. Poeta przedstawia swoje pojęcie bajki, odpowiada na pytanie: Co to jest bajka ? Morał mówi, że te zaprezentowane postawy są nieprawdopodobne w realnym świecie. Wyraża...

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...

Aktualność, uniwersalizm i ponadczasowość cechami bajek I. Krasickiego

Bajki Ignacego Krasickiego to doskonała kwintesencja ludzkich ułomności i podsumowanie życiowych obserwacji poety. Dużą zaletą tych miniaturowych obrazków jest ogólnoludzki i ponadczasowy charakter, który sprawia, że są one doskonałą lekturą dla każdego człowieka każdej epoki. Ukazane pod...

"Bajki" - streszczenie

Wstęp do bajek

Wstęp do bajek jest, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, komentarzem do całego zbioru bajek a zarazem próbą określenia istoty bajki jako gatunku. Autor posłużył się tu przede wszystkim nagromadzeniem jednakowych struktur gramatycznych, wypełniających prawie cały utwór i...

Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?

Bajka

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów dydaktycznych. Wywodzi się z twórczości ludowej, a jako utwór literacki ukształtowała się w starożytnej Grecji. Za twórcę...

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki...

Marysia (Wesele)

Marysia, siostra Panny Młodej, po śmierci zakochanego w niej malarza, Ludwika de Laveaux, pozostała w środowisku wiejskim.

Portret człowieka wyłaniający się z bajek I. Krasickiego. Opis portretu oprzeć na interpretacji wybranych bajek poety.

 

Bajki Krasickiego obejmują 179 utworów zebranych w dwóch tomach.. Są one uniwersalne, poeta wyraził w nich poglądy racjonalistyczne i refleksyjnie spojrzał na życie oraz otaczający go świat. Przedstawił wiele aspektów rzeczywistości XVIII-wiecznej Polski. Wyśmiewał liczne wady ludzkie: głupotę...