O Zawiszy Czarnym opowieść

Czytaj Dalej

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane fragmenty dramatu (dwóch dramatów?) J. Słowackiego

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane (S. Pomysły do dramatu o Zawiszy Czarnym) fragmenty dramatu (dwóch dramatów? PIGOŃ Słowackiego jeden czy dwa dramaty o Zawiszy Czarnym?

ZAWISZA CZARNY z Garbowa

Tytułowy bohater nie dokończonego dramatu (1844-45) Juliusza Słowackiego i fantazji dramatycznej (1901) Kazimierza Tetmajera; jedna z „osób dramatu" (Rycerz Czarny) w Weselu (1901) St. Polegaj jak na Zawiszy przysł. „Zawisza Czarny" harcerski szkolny szkuner 3-masztowy, zbud.

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Bruno Schulz - Zawartość treściowa poszczególnych opowieści

Przywołuje kolory wywołujące ujemne konotacje: dni są „żółte”, ziemia „zrudziała”, gontowe strzechy „czarne i rdzawe”, przestrzenie strychów „zakopcone”, na dodatek upodobnione do „czarnych zwęglonych katedr”.

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Potomstwo czarnego kota

Ów czarny kot – panoszący się hardo na plakatach – to „mieszaniec”, tyleż paryżanin,co i cudzoziemiec: do Paryża przywędrował z poezji Amerykanina – Edgara Allana Poego.

EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

Czarna śmierć

Na przełomie XIII i XIV wieku większość regionów Zachodniej Europy cechowało przeludnienie, a co za tym idzie, malały możliwości wyżywienia takiej ilości ludzi. Poza ty zmiana klimatu spowodowała zmniejszeni się urodzaju. Nastąpiła fala głodu, zwiększyła się śmiertelność i spadła odporność...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

Opisałem tu wszystkie ważniejsze bitwy na Morzu Czarnym, pozostałe potyczki między flotami walczących państw nie miały większego znaczenia strategicznego, więc nie zostały przeze mnie uwzględnione.

Czarny i żółty to kolor logicznej oceny, który z nich i dlaczego powinien być wykorzystywany jako pierwszy?

Kapelusz czarny- oznacza wyszukiwanie wad, negatywnych osądów, weryfikacje faktów, ocenę prawidłowości.

Salamandra czarna

Salamandra czarna zasługuje na uwagę z tego powodu, że rodzi młode już przeobrażone, z pominięciem stadium larwy rozwijającej się w wodzie. Pokarm: salamandra czarna poluje na chrząszcze, ślimaki nagie i skąposzczety oraz na inne drobne bezkręgowce.

Porzeczka czarna

Wielonasienne czarne jagody są kuliste, gruczołowato punktowane i ukoronowane zeschniętym kielichem.

Dziki bez czarny

Lśniące czarne pestkowce, powszechnie znane jako „jagody dzikiego bzu", mają około 6-8 mm średnicy; zawierają po 3 chrząstkowate pestki.

Morwa czarna

Na nim siedzą poszczególne kwiaty żeńskie, których listki okwiatu stają się soczyste i czarne.

Borówka czarna

Owocami są kuliste jagody wielkości 5-8 mm, które z zewnątrz są niebiesko-czarne - dlatego również używaną nazwą jest czarna jagoda - ale zawierają silnie barwiący czerwony sok.

Bażyna czarna

Owocem jest czarno polyskująsy pestkowiec wielkości 5 mm, przypominający jagodę.

Wiciokrzew czarny

Owocami są czarno-niebiesko oszronione jagody; prawdopodobnie trujące Siedlisko: Wilgotne lasy górskie, torfiaste bory szpilkowe, zbiorowiska krzewinkowe, krzewin-kowe torfowiska wysokie, piętro kosówki; unika podłoża wapiennego.

Psianka czarna

Dojrzałe jagody są zwykle czarne, rzadziej także zielonkawożółte.

Olsza czarna

Jest to drzewo o drewnie pomarańczowawym i ciemnoszarych gałęziach pokrytych żółtymi przetchlinkami (chropowatość kory). Liście owalne, ząbkowane, na wierzchołku nierówno wycięte, mają lepką powierzchnię, zwłaszcza w młodości. Olsza jest rośliną jednopienną; kwiaty męskie zebrane są w kotki...