O Zawiszy Czarnym opowieść

O Zawiszy Czarnym opowieść – powieść Karola Bunscha z 1959 roku, opowiadająca o jednym z najsłynniejszych polskich rycerzy. Akcja powieści toczy się już po śmierci Zawiszy w 1428. Bohaterem jest kanonik Adam Świnka przygotowujący epitafium i przemowę na symboliczny pogrzeb Zawiszy. Częściowo przez zasianą przez biskupa krakowskiego Zbigniewa wątpliwość, kanonik spotyka się z ludźmi bliskimi...

Czytaj Dalej

CZARNY

Czarnymi flagami" nazywano wojska kalifów bagdadzkich dlatego, że flaga Abbasydów była czarna (podczas gdy Fatymidów była zielona, a Omajjadów - biała); powiadano, że czarna zasłona wisząca przed drzwiami Aiszy (zob.

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane fragmenty dramatu (dwóch dramatów?) J. Słowackiego

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane (S. Pomysły do dramatu o Zawiszy Czarnym) fragmenty dramatu (dwóch dramatów? PIGOŃ Słowackiego jeden czy dwa dramaty o Zawiszy Czarnym?

Młoda Polska

Jest słaby, ukazuje mu się Rycerz Zawisza Czarny. Poeta – Rycerz Zawisza Czarny z Grabowa sławny rycerz Jagiełły. Bohater tytułowy dramatu „Zawisza Czarny” Tetmaiera.

Poprawa błędu księgowego

| Rachunek bankowy | 7800 0 Stan konta 7800 7800 | Kasa 7800 | 7800 0 Stan konta 7800 Storno czarne calkowite | Rachunek bankowy 8700(2) 8700(1) 8700(3) 8700 Stan konta 7800 16500 | Kasa 8700(1) 7800(3) 8700(2) 16900 8700 Stan konta 7800 | (1) - zapis blędny (2) - storno czarne całkowite (3) - zapis poprawiony Storno czarne częściowe | Rachunek bankowy 900(2) 8700(1) 900 Stan konta 7800 8700 | Kasa ...

ZAWISZA CZARNY z Garbowa

Tytułowy bohater nie dokończonego dramatu (1844-45) Juliusza Słowackiego i fantazji dramatycznej (1901) Kazimierza Tetmajera; jedna z „osób dramatu" (Rycerz Czarny) w Weselu (1901) St. Polegaj jak na Zawiszy przysł. „Zawisza Czarny" harcerski szkolny szkuner 3-masztowy, zbud.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Unia Południowoafrykańska i RPA. Apartheid

Nacjonaliści odebrali resztki praw politycznych czarnym i kolorowym i do obowiązującego jeszcze przed I wojną światową systemu zakazującego czarnym posiadania ziemi na 87% obszaru kraju dodali w latach 50-tych system ścisłej segregacji rasowej (apartheid) przewidujący zakaz korzystania przez obydwie rasy z tych samych urządzeń użyteczności publicznej, zamieszkiwania (poza czarną służbą) w tych samych dzielnicach, odrębne systemy oświaty (upośledzające ...

Martin Luther King

16 kwietnia 1963 roku, przebywając w więzieniu w Birmingham, King przeczytał w przemyconym do celi czasopiśmie list napisany przez białych duchownych, którzy potępiali go jako agitatora działającego na rzecżsił zewnętrznych i zachęcali czarnych Amerykanów do zakończenia protestów.

Folklor rosyjski

USTNA TWÓRCZOŚĆ LUDU ROSYJSKIEGO-FOLKLOR „Poezja ludowa”, „ludowa literatura”, „ludowa tradycja”, „twórczość poetycka ludu”, „folklor” -terminy oznaczające słowną twórczość mas ludowych, rozwijała się zgodnie z własnymi prawidłowościami. FOLKLOR- wprowadzony w 1846 r., przez anglika Williama Thomasa. Znaczeniowo szerszy, oznacza nie tylko „gminną poezję”, popularną, masową literaturę, ale też kompleks materialnej i duchowej kultury, tworzonej ...

Czarne jagody - formy podania

Świeże lub suszone czarne jagody stosowane są również jako lek pomocniczyprzeciwko owsikom. Na zakończenie należy dodać, że przygotowywane domowym sposobem przetwory zsurowych czarnych jagód zachowują pełną wartość leczniczą, a ponadto odznaczają siędużą trwałością.

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

Marysi ukazuje się Widmo, Dziennikarzowi - Stańczyk, Poecie - Czarny Rycerz, Panu Młodemu - Hetman, Dziadowi - Upiór, Gospodarzowi - Wernyhora. Rycerz Zawisza Czarny jest wcieleniem marzeń artystów Młodej Polski o sile i potędze ducha.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

"Wesele" - przybywa Zawisza Czarny (do poety).

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.

Na weselu pojawiają się: Widmo, narzeczonego Marysi , Stańczyka Dziennikarzowi Rycerz z dramatu„Zawisza Czarny”, Poecie Hetman, przedstawiciel arystokracji Panu Młodemu , Upiór (Jakub Szela) Dziadowi , Wernychora Gospodarzowi.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

 

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

W „Małej Improwizacji” bohater widzi siebie jako orła białego - symbol Polski i dobra oraz toczy walkę z czarnym krukiem uosabiającym Rosję i zło. Poecie -dekadentowi zjawia się symbol siły - Rycerz (Zawisza Czarny).

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.

Symbolem mocy, siły i walki, które są wartościami ze skarbnicy dziedzictwa historycznego, jest postać Zawiszy Czarnego.

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Biała magia to prawdopodobnie coś, co jest przeciwieństwem czarnej magii, a więc czarów, które mogą przynieść tylko zło i szkody.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...