Nóż tokarski

Nóż tokarski

Nóż tokarski – narzędzie skrawające jednoostrzowe stosowane do obróbki toczeniem. Używane są na wszelkiego rodzaju tokarkach. W zależności od przystosowania do określonej metody obróbki rozróżnia się noże tokarskie: Noże tokarskie do obróbki drewna dzielą się na:

Czytaj Dalej

Maszyny i urządzenia rozdrabniające w przemyśle mięsnym

Maszyny rozdrabniające stosowane są między innymi do rozdzielania tuszy na części, dzielenia mięsa i produktów na kawałki i rozdrabniania mięsa. W procesie rozdrabniania zmniejszają się ich wymiary liniowe rozdrobnionych elementów, natomiast wzrasta ich powierzchnia zewnętrzna. Ze wzglądu na własności mechaniczne rozdrobnione produkty można podzielić na kruche, np. kości i plastyczne np. mięso. Produkty mięsne można rozdrabniać różnymi sposobami, po przez ...

Obrabiarki skrawające do metali

BUDOWA I RODZAJE NOŻY TOKARSKICH Najbardziej typowym i najczęściej używanym w obróbce skrawaniem narzędziem jest nóż tokarski. Nóż tokarski składa się z dwu zasadniczych części: trzonka (chwytu) i części roboczej.

NÓŻ

Jedno z najstarszych narzędzi (pierw, kamienne) gospodarczych i obronnych człowieka; dawny symbol władzy, prawa; por. niżej Nóż w Sukiennicach. Być z kimś na noże, w złych, wrogich stosunkach; drzeć się z kimś, szarpać, nienawidzić. Iść pod nóż zginąć, być zabitym, dać gardło.

Nóż w...

Nóż

Jako ostre i tnące narzędzie pracy, podobnie jak nożyce. symbol męskiej, aktywnej zasady. która obrabia żeńską, bierną materią. W hinduizmie nóż jest atrybutem przerażających bóstw.

W wielu kulturach uchodzi on także za chroniący przed nieszczęściem, co być może łączy się z symbolicznym...

Toczenie

Na tokarkach: w tarczy zabierakowej, zabieraku, uchwycie tokarskim samocentrującym, tarczy tokarskiej podtrzymaku, do podtrzymania służy kieł tokarski.

Toczenie-wiadomości ogólne

Ruch posuwowy-z reguły (z wyjątkiem toczenia kopiowego) prostoliniowy-wykonuje nóż tokarski.

Obróbka Elektronowa

bieżnia łożysk tocznych w tym wielkogabarytowych, pierścienie tłokowe, przeguby kulowe, koła zębate, wały korbowe, wałki rozrządu, wałki walcowane, krzywki, tuleje, popychacze, pierścienie, łopatki turbin, ostrza pił, krawędzie tnące matryc, frezów, noży tokarskich, wierteł i in.

Charakterystyka i sposoby zgrzewania

narzędzia skrawające: - noże tokarskie, - wiertła do głębokich otworów, łącząc część skrawającą narzędzia ze stali narzędziowej z trzonkiem ze stali węglowej.

Materiały szkoleniowe dla pracowaników służby Bhp- bezpieczeństwo pracy przy maszynach

Bezpieczne metody pracy na tokarch - Przedmiot i narzędzie skrawające powinno sztywno zamocowane i jak najmniej wsunięt - Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarski powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu - Przy ręcznym zamocowaniu krawędzi za pomocą skrobaka przedramię pracownika musi być pewnie podparte na stałej podporze - Przy wygładzaniu pilnikiem przedmiotu zamocowanego w uchwycie tokarskim rączkę pilnika należy trzymać w lewej ręce, a ...

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Noże bifacjalne

Narzędziami pokrewnymi zarówno dwustronnym zgrzebłom, jak i niektórym pięściakom są dwustronne noże (franc. biface a dos, niem. Faust-keilschaber lub Faustkeilmesser). Ich cechą charakterystyczną jest obecność naturalnie tępego lub celowo zatępionego tylca zbiegającego się w ostry wierzchołek z...

Badania funkcji narzędzi kamiennych

Sama forma rylców (szczególnie klinowatych)sugeruje ich użytkowaniedo rycia lub nacinania w sposób podobny jak współczesne noże tokarskie.

Zażalenia, skargi, wyrażenia

 

Dusty – zakurzony

Rude – Niegrzeczny

Stringy- Żylasty

Tough – twardy

Filtry- Brudny

Salty – przesolony

Tasteless - Bez smak

Vinegary – Cierpki

Late – Późny

Stained – Splamiony

Torn – Rwany

Watery – Wodnisty

Off – wyłączony

Stale – Nieświeży

Attendant - Człowieka ...

Słówka - jedzenie

Früchstück-śniadanie,

derTeller-talerz,

dieTasse-filiżanka,

dasGlas-szklanka,

dasMesser-noż,

dieGabel-widelec,

dieZucherdose-cukiernica,

dieKaffermaschine-expres do kawy,

sieServiette-obrus,

derTeelöffel-łyżeczka do herbaty,

derKaffer-kawa,

dasEi-jajko,

derKäse-ser...

Słówka - przyrządy kuchenne

 

die Backform – forma do pieczenia

das Besteck – sztućce

das Brettchen – deska do krojenia

der Dosenöffner – otwieracz do puszek

der Entsafter – wyciskaczka do soku

der Fleischhammer – tłuczek do mięsa

der Fleischwolf – maszynka do mięsa

die Gabel, Gabeln – widelec

das Geschirr – naczynia

der...

Motyw tańca

Wstęp do motywu TANIEC

Taniec od zarania dziejów zajmuje niezwykle ważne miejsce niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Taniec jest zwykle rezultatem i wyrazem radości. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. Poza radością może też wyzwalać agresję, bunt, nastrój wojowniczy. Taniec rytualny z kolei...

FLEKSJA

FLEKSJA

Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

Książka leżala na stole.

Kupiłem ladną książkę.

Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa...

HIMMLER HEINRICH (1900-1945) - Reichsfuhrer SS

Fanatyczny zwolennik nazizmu, zorganizował gigantyczny aparat terroru i masowej eksterminacji przeciwników politycznych oraz ludności podbitych państw. Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1925 r., zastępca dowód­cy w osobistej straży Adolfa Hitlera Schutzstaffeln (*SS) od 1927 r., dwa lata później stanął...

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...