NOŻE

W sytuacjach ekstremalnych nóż stanowi wartość nieocenioną. Poważny podróżnik zawsze ma go ze sobą. Noże są jednak niebezpieczne i mogą być użyte w charakterze broni. Podczas podróży samolotem nie wolno ich mieć przy sobie ani w bagażu podręcznym.

Wybór noża

Składany nóż o wielu ostrzach jest...

NÓŻ

Jedno z najstarszych narzędzi (pierw, kamienne) gospodarczych i obronnych człowieka; dawny symbol władzy, prawa; por. niżej Nóż w Sukiennicach. Być z kimś na noże, w złych, wrogich stosunkach; drzeć się z kimś, szarpać, nienawidzić. Iść pod nóż zginąć, być zabitym, dać gardło.

Nóż w...

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Noże bifacjalne

Narzędziami pokrewnymi zarówno dwustronnym zgrzebłom, jak i niektórym pięściakom są dwustronne noże (franc. biface a dos, niem. Faust-keilschaber lub Faustkeilmesser). Ich cechą charakterystyczną jest obecność naturalnie tępego lub celowo zatępionego tylca zbiegającego się w ostry wierzchołek z...

Nóż

Jako ostre i tnące narzędzie pracy, podobnie jak nożyce. symbol męskiej, aktywnej zasady. która obrabia żeńską, bierną materią. W hinduizmie nóż jest atrybutem przerażających bóstw.

W wielu kulturach uchodzi on także za chroniący przed nieszczęściem, co być może łączy się z symbolicznym...