Nóż

Nóż

Nóż Schemat 1. 1 - trzon rękojeści (nitowanie) 2 - głowica rękojeści 3 - ruchomy pierścień zaczepu temblaka 4 - nit (śruba) mocujące okładzinę 5 - chwyt rękojeści 6 - okładzina 7 - jelec 8 - tarczka oddzielająca jelec od głowni 9 - próg I. Narzędzie do krajania, cięcia itp., składające się przeważnie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku drewnianym, metalowym lub z tworzywa sztucznego;...

Czytaj Dalej

Maszyny i urządzenia rozdrabniające w przemyśle mięsnym

Maszyny rozdrabniające stosowane są między innymi do rozdzielania tuszy na części, dzielenia mięsa i produktów na kawałki i rozdrabniania mięsa. W procesie rozdrabniania zmniejszają się ich wymiary liniowe rozdrobnionych elementów, natomiast wzrasta ich powierzchnia zewnętrzna. Ze wzglądu na własności mechaniczne rozdrobnione produkty można podzielić na kruche, np. kości i plastyczne np. mięso. Produkty mięsne można rozdrabniać różnymi sposobami, po przez ...

NÓŻ

Jedno z najstarszych narzędzi (pierw, kamienne) gospodarczych i obronnych człowieka; dawny symbol władzy, prawa; por. niżej Nóż w Sukiennicach. Być z kimś na noże, w złych, wrogich stosunkach; drzeć się z kimś, szarpać, nienawidzić. Iść pod nóż zginąć, być zabitym, dać gardło.

Nóż w...

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Noże bifacjalne

Narzędziami pokrewnymi zarówno dwustronnym zgrzebłom, jak i niektórym pięściakom są dwustronne noże (franc. biface a dos, niem. Faust-keilschaber lub Faustkeilmesser). Ich cechą charakterystyczną jest obecność naturalnie tępego lub celowo zatępionego tylca zbiegającego się w ostry wierzchołek z...

Nóż

Jako ostre i tnące narzędzie pracy, podobnie jak nożyce. symbol męskiej, aktywnej zasady. która obrabia żeńską, bierną materią. W hinduizmie nóż jest atrybutem przerażających bóstw.

W wielu kulturach uchodzi on także za chroniący przed nieszczęściem, co być może łączy się z symbolicznym...

Zażalenia, skargi, wyrażenia

 

Dusty – zakurzony

Rude – Niegrzeczny

Stringy- Żylasty

Tough – twardy

Filtry- Brudny

Salty – przesolony

Tasteless - Bez smak

Vinegary – Cierpki

Late – Późny

Stained – Splamiony

Torn – Rwany

Watery – Wodnisty

Off – wyłączony

Stale – Nieświeży

Attendant - Człowieka ...

Słówka - jedzenie

Früchstück-śniadanie,

derTeller-talerz,

dieTasse-filiżanka,

dasGlas-szklanka,

dasMesser-noż,

dieGabel-widelec,

dieZucherdose-cukiernica,

dieKaffermaschine-expres do kawy,

sieServiette-obrus,

derTeelöffel-łyżeczka do herbaty,

derKaffer-kawa,

dasEi-jajko,

derKäse-ser...

Słówka - przyrządy kuchenne

 

die Backform – forma do pieczenia

das Besteck – sztućce

das Brettchen – deska do krojenia

der Dosenöffner – otwieracz do puszek

der Entsafter – wyciskaczka do soku

der Fleischhammer – tłuczek do mięsa

der Fleischwolf – maszynka do mięsa

die Gabel, Gabeln – widelec

das Geschirr – naczynia

der...

Motyw tańca

Wstęp do motywu TANIEC

Taniec od zarania dziejów zajmuje niezwykle ważne miejsce niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Taniec jest zwykle rezultatem i wyrazem radości. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. Poza radością może też wyzwalać agresję, bunt, nastrój wojowniczy. Taniec rytualny z kolei...

FLEKSJA

FLEKSJA

Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

Książka leżala na stole.

Kupiłem ladną książkę.

Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa...

HIMMLER HEINRICH (1900-1945) - Reichsfuhrer SS

Fanatyczny zwolennik nazizmu, zorganizował gigantyczny aparat terroru i masowej eksterminacji przeciwników politycznych oraz ludności podbitych państw. Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1925 r., zastępca dowód­cy w osobistej straży Adolfa Hitlera Schutzstaffeln (*SS) od 1927 r., dwa lata później stanął...

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...

F. Villon – artysta – cygan – najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza

Franciszek Villon (w rzeczywistości nazywał się Francois de Montcorbier) urodził się w 1431 roku w biednej rodzinie francuskiej. Po śmierci ojca wychowywał go kanonik przy klasztorze św. Benedykta, Wilhelm de Villon ; posłał on swego wychowanka na Sorbonę, by przygotował się do stanu duchownego...

Adam Mickiewicz “Dziady”

“Dziady kowieńsko-wileńskie”, wydane zostały obok “Grażyny” w 1823 r. w II tomie “Poezyj”.

Całość poprzedza wiersz “Upiór”

Według opowieści tych, “którzy bliżej cmentarza mieszkali” (w.13), corocznie, nocą “na niedzielę czwartą” (w.17) ukazywał się upiór. Samobójca, “z piersią skrwawioną”...

Żydzi w literaturze

Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu.

„W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.”

Historia

Losy...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

Quo Vadis

Henryk Sienkiewicz rozczytywał się w łacińskich utworach starożytnych, szczególnie Tacyta. Odbył wiele podróży do Rzymu, zwiedzał zabytki, wędrował po katakumbach. “Quo Vadis” jest urzeczywistnieniem zamysłów, jakie w tamtym czasie zrodziły się w umyśle pisarza. Była to chęć ukazania w utworze...

"Balladyna"- streszczenie

Balladyna” została napisana po upadku powstania listopadowego w atmosferze klęski. Upadek zrywu niepodległościowego i niezgodności myśli wśród polskiej emigracji i skłoniły twórców do nastrojów pesymizmu. W tej sytuacji pisarze w swoich dziełach stawiali pytania o sens dziejów historycznych. Juliusz...

„Antygona” Sofokles

Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy VII a VI w. p.n.e., odziani w skóry koźle pasterze śpiewali już utwory specjalnie na...