Metody badawcze według Ks. Mariana Nowaka

Ksiądz Nowak wyróżnia pięć metod badawczych: 1)METODA FENOMENOLOGICZNA -zwraca uwagę na konkret życia oraz wysiłki, aby ukazać sens i znaczenie konkretnych zjawisk. Nowak pisze, że pedagogika to nauka samodzielna, ale nie autonomiczna.

Tadeusz Nowak

Nowak operuje nie tylko realiami współczesnej wsi, ale odgrzebuje — często już zapomniane —'wątki i motywy kultury ludowej. Prócz tego zajmuje się Nowak krytyką literacką, pisze felietony i gawędy.

NOWAK ZBIGNIEW

00,wtedy to bowiem Zbigniew Nowak przesyła swą energię oglądającym jegozdjęcie.

NOWAK TADEUSZ

NOWAK TADEUSZ, ur.