Jama nosowa

Ze ścian bocznych jamy nosowej widoczna jest część przednia małżowiny nosowej dolnej, powyżej zaś małżowina nosowa środkowa; najmniejsza ze wszystkich trzech małżowin, małżowina nosowa górna, położona najwyżej i najbardziej do tyłu w jamie nosowej, nie jest widoczna, gdy jest oglądana od przodu.

Rozwój jamy nosowej

W ten sposób powstają pierwotne jamy nosowe, które mają dwa otwory tylne (pierwotne nozdrza tylne) i dwa otwory przednie (nozdrza przednie). W odwrotnym kierunku niż małżowiny powstają zatoki przy nosowe, wypustki błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości.

Okolica oddechowa jamy nosowej

Błona śluzowa na wypukłej powierzchni małżowiny środkowej i dolnej oraz na dolnych dwóch trzecich częściach przegrody jest bogato unaczynioua i bogato wyposażona w gruczoły nosowe; dlatego ma zabarwienie czerwonawe i jest gruba.

Małżowina nosowa dolna

Małżowina nosowa dolna (concłia nosa lis inferior) najdłuższa, biegnie mniej więcej równolegle do dna jamy nosowej; rozpoczyna się ona ku tyłowi od nozdrzy przednich na wysokości progu nosa i sięga ku tyłowi do rowka nosowo-gardłowego; tylny koniec małżowiny leży mniej więcej w połowie wysokości nozdrzy tylnych, okuło i cm przed ich brzegiem.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Jama nosowa przedzielona jest pionową przegrodą nosa (septum nasi) na połowę prawą i lewą; w każdej z nich odróżniamy ścianę górną czyli sklepienie jamy nosowej, dolną czyli dno, ścianę boczną i przyśrodkową.

Przewód nosowy środkowy

Rozwór półksiężycowaty stanowi ujście nosowe lejkowatej, skierowanej bocznie kieszonki błony śluzowej, lejka sitowego (infundibulum elhrnoidale), głębokość której odpowiada szerokości wyrostka haczykowatego.

Małżowina nosowa najwyższa i przewód nosowy

Małżowina nosowa najwyższa (concha nasalis suprema) i przewód nosowy najwyższy (meatus nasi supremus) występują obustronnie mniej więcej w 60% przypadków.

Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

Przy nosowaniu otwartym  przejście do jamy nosowej cały czas jest otwarte z powodu: rozszczepów podniebienia (czasem niewidocznych, bo pod* śluzówkowych), krótkiego podniebienia, nieprawidłowej pracy zwierającego pierścienia gardłowego, co powoduje, że wszystkie głoski mają zabarwienie nosowe.

Tętnice jamy nosowej

nosowe tylne boczne do małżowiny środkowej i dolnej oraz tt. nosowe tylne przegrody do przeciwległej części przegrody.

Tętnice nosowe tylne przegrody

Rozgałęziają się tu one sięgając aż na dno jamy nosowej; jedna z gałęzi towarzyszy nerwowi nosowo-podniebiennemu i przez kanał przysieczny zespala się z gałęzią t. nosowe tylne licznie się zespalają z gałązkami sąsiednimi.

JAMA NOSOWA

W ścianie bocznej jamy nosowej znajdują się trzy małżowiny nosowe, w ich blaszce właściwej występują sploty żylne, które nabrzmiewając prowadzą do zwężenia przewodów nosowych (zimne powietrze).

Przewód nosowy górny

Ku górze od małżowiny nosowej górnej (lub najwyższej), między nią a sklepieniem jamy nosowej znajduje się zachyłek kl ino wo-si to wy (recessus sphenoethmoi-dalis); jest to niewielka przestrzeń położona do przodu od trzonu kości klinowej.

Długość jamy nosowej

Jama nosowa zwęża się wi^c silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku mózgoczaszce. Nozdrza tylne są znac znie niższe od jamy nosowej.

Ściana górna jamy nosowej

Jama nosowa jest wrięc najwyższa w części środkowej, gdzie sklepienie utworzone jest przez blaszkę sitową kości sitowej. W tej okolicy sklepienie jest najcieńsze i z tego też powodu wymaga dużej ostrożności podczas zabiegów operacyjnych w jamie nosowej.

Przewód nosowy dolny

Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

Małżowiny nosowe

U form oddychających powietrzem jama nosowa służy poza tym do oddychania; przepływające tu powietrze zostaje przefiltrowane, zwilżone i ogrzane. Również ta druga funkcja wpływa na powiększenie jamy nosowej, a poza tym wilgotne i ciepłe powietrze wzmaga zdolność węchową.

Mięsień nosowy

Część poprzeczna (pars transversa) układa się w bruździe nosowo-wargowej, następnie rozchodzi się wachlarzowato i przechodzi w płaskie rozcięgno na grzbiecie nosa chrzęstnego.

Zmienność kosci nosowej

Kości nosowe wykazują wielką zmienność osobniczą i rasową. W rzadkich przypadkach kość nosowa może być dwudzielna (os nasale bipartitum).

Żyły jamy nosowej

Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez żż. U dziecka, rzadziej u dorosłego, przez otwór  ślepy prowadzi żyłka z jamy nosowej do zatoki strzałkowej górnej.

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń chłonnych błony śluzowej jamy nosowej z jamą podpajęczą mózgowia przez blaszkę sitową, ponieważ wstrzykując zabarwioną ciecz do jamy podpajęczej barwnik widoczny jest na błonie śluzowej nosa.