Nosorożec indyjski

Nosorożec indyjski

Czytaj Dalej

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Subkontynent indyjski na przełomie XX wieku

Ponad tysiąc inwazji wpłynęło na różnorodność kulturową na subkontynencie indyjskim.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

W wyniku 9 dniowej ofensywy doszło do zajęcia obszarów indyjskiego Kaszmiru. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości dokonał podziału spornego terytorium pogranicznego Rann of Kutch na część indyjska i pakistańską.

FILOZOFIA INDYJSKA

Niektóre z tych systemów są raczej teistyczne, inne raczej ateistyczne (raczej, gdyŜ naleŜy być ostroŜnym w stosowaniu do myśli indyjskiej terminów i kwalifikacji zaczerpniętych z filozofii europejskiej).

Suszotka indyjska

W odróżnieniu od białych otwartych kwiatów truskawki jadalnej, kwiaty suszotki są żółte, kontrastując z charakterystyczną zieloną kryzą. Powstałe z nich owoce przypominają wyglądem truskawki, są jednak pozbawione smaku i mniej efektowne. Długo utrzymują się jako piękna dekoracja. Roślina ta jest w...

Ołownik indyjski

Ołownik indyjski ma długie kiście czerwono-różowych kwiatów, kwitnących od czerwca do sierpnia.

Reinwardtia indyjska

Reinwardtia jest ładnym, wiecznie zielonym krzewem, pochodzącym z Indii. Roślina ta rozkrzewia się od nasady i wymaga mocnego przycięcia po przekwitnięciu. Najlepiej kwitną młode okazy. Wiosną pobieramy sadzonki z nowych pędów. Stare rośliny można wyrzucić, gdy tylko sadzonki się przyjmą...

Nosorożce afrykańskie - Nosorożec biały i nosorożec czarny

Dwa gatunki nosorożców z Afryki - nosorożec biały i nosorożec czarny - należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt świata. Są one obiektem bezlitosnych polowań, mających na celu przede wszystkim zdobycie cennych rogów, z których w wielu krajach świata wytwarza się ozdobne przedmioty i...

Słonie - słoń afrykański i słoń indyjski

SŁONIE Dwa gatunki Słoń afrykański (Loxodonta africana) Waga: do 6000 kg Długość: 5,5-7,5 m Słoń indyjski (Elephas maximus) Waga: do 5000 kg Długość: 5,5-6,5 m

Nosorożce

Wielkość: 1,6-5 metrów Gatunki: Nosorożec czarny (Diceros bicornis) Nosorożec biały (Ceratotherium simum) Nosorożec indyjski (Rhinoceros unicornis) Nosorożec jawajski (Rhinoceros sondaicus) Nosorożec sumatrzański (Dicerorhinus sumatrensis)

Lisy indyjskie

Piaskoworuda sierść i czarno zakończony ogon to charakterystyczne cechy lisa indyjskiego, który zasiedla południowe rejony Himalajów w Nepa­lu, Indiach oraz Bangladeszu.

Sztuka indyjska

Nawet architektura indyjska mogłaby być z powo­dzeniem zaliczona do rzeźby. Władcy ci przenieśli na grunt indyjski znaną uprzednio w Persji sztukę wykonywania miniatur.

CHIŃSKO-INDYJSKA WOJNA 648-649

W 641 nawiązano przyjacielskie stosunki dyplomatyczne między dworem chińskim a indyjskim królestwem Kanaudź. W 647 chiński cesarz Tai Zong (597-649) wyprawił poselstwo z wizytą do indyjskiego króla.

INDYJSKA WOJNA DOMOWA 1947-1948

Wysiłki po­szły na marne, ponieważ Liga Muzułmańska i Indyjski Kongres Narodowy nie mogły osiągnąć porozumienia, mimo iż Wielka Brytania dążyła do stworzenia federacji.

INDYJSKIE POWSTANIE 1857-1858

10 maja 1857 żołnierze indyjscy, sipajowie, służący w Armii Bengalskiej w Miracie, w północnych Indiach, wszczęli bunt przeciw oficerom brytyjskim.

Cywilizacja indyjska

Indyjska muzyka, oparta na własnej gamie, z interwałami ważniejszymi od wysokości tonu, jest odległa od polifonii ale za to polirytmiczna. Większość zwyczajów indyjskich kultywuje również rozsiana po świecie emigracja.

Agnostycyzm w filozofii indyjskiej

Terminem tym okresla sie kilkaróznych zjawisk.

A. epistemologiczny, tj. odrzucenie mozliwosci wszelkiego pewnegopoznania, głoszony jest przez pokrewna materialistom szkołe ajñanika.

A. me t a f i z y c z n y (lub soteriologiczny) buddyjski, zw. milczeniem Buddy,jest de facto odmowa udzielania odpowiedzi na...

Muzyka indyjska

W muzyce indyjskiejnaley odrónic muzyke Indii północnych od południowych; w północnych przewaajawpływy islamu, choc tradycje te nie sa jednolite, w Indiach południowych zachowało siewiele cech dawnych, i to zarówno muzyki indoeuropejskiej Wedów, jak i indyjskichautochtonów (w tym take wysoce spekulatywna teoria skal,).

Skale indyjskie

Muzyka indyjska zwiazana była z. Skomplikowany byłrównie system rytmiczny muzyki indyjskiej.

Wyzwanie ze strony kultur i religii: przypadek indyjski oraz synod 1988 roku

Wiele z problemów, jakie przed Kościołem katolickim postawiła kwestia stosunków zróżnymi kulturami i religiami, pojawiło się w ostrej formie na Półwyspie Indyjskim, gdziegłębokie poczucie elementu boskiego jest powszechne wśród większości populacji, jak towielokrotnie podkreślali biskupi indyjscy64.