Norwegia

Norwegia

Czytaj Dalej

Niemiecka kampania w Norwegii i Danii

Ewakuacja króla Norwegii Król Hakon VII już pierwszego dnia inwazji niemieckiej w Norwegii – 9 kwietnia ucieka z Oslo do odległego około 150 km Hamaru z obawy przed niewolą.

Nadwyżka budżetowa w Norwegii

Norwegia eksportuje ropę naftową i jej pochodne, więc wielkość eksportu jest dość znaczna, ponieważ są to produkty niezbędne do funkcjonowania większości krajów na świecie (z wyjątkiem tych, które mają złoża pokrywające ich własne zapotrzebowanie na ten surowiec).

NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

Gdy okazało się, że okupacja Norwegii jest nieunikniona, król Norwegii Haakon VII (1871-1957) wraz z rządem schronił się w Londynie; do Anglii ewakuowała się również flota wojenna i handlowa oraz rybacka, by u boku sojuszników wziąć udział w walce.

CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Norwegia

Pogłębieniu chrześcijaństwaw Norwegii służyła działalność duchownych angielskich, którzy napłynęli szczególnie liczniew drugiej połowie XI wieku, uchodząc z swego kraju przed Wilhelmem Zdobywcą.

Dania, Norwegia, Islandia

Norwegia, złączona z Danią unią personalną, dzieliła jej dzieje kościelne.

NORWEGIA

Od 1449 prowincja Danii, w 1807 uzyskała autonomię, ale na mocy traktatu pokojowego z Kilonii, podpisanego 14 I 1814, została oddana Szwecji. Była to cena za przystąpienie Szwecji w 1813 do koalicji antyfranc., a jednocześnie forma ukarania Danii za jej poparcie dla Napoleona.

Norwegowie nie uznali...