Nizinne

Nizinne

Czytaj Dalej

Kumak nizinny

nizinny nie tworzy podgatunków. Na obszarze wspólnego występowania kumaka nizinnego z k. Bardzo zmienne, a zarazem surowe warunki życia, które jest w stanie znieść każdy gatunek górski, zupełnie nie odpowiadają kumakowi nizinnemu.

Wrzosowiska nizinne

Wyjaś­nia to, dlaczego wrzosowiska nizinne zawsze poja­wiają się na glebach piaszczystych lub żwirowych: deszcz może nie padać zbyt często, jednak jaki­kolwiek opad swobodnie wsiąka w ziemię i wypłu­kuje substancje odżywcze z gleby.

Rośliny wrzosowisk nizinnych

ROŚLINY WRZOSOWISK NIZINNYCH Wrzos (Calluna vulgaris) Wrzosiec siwy (Erica cinerea) Wrzosiec bagienny (Erica tetralix) Kolcolist europejski (Ulex europaeus) Borówka czernica (Vaccinium myrtillus) Trzęślica modra (Molinia caerulea) Orlica pospolita (Pteridium aquilinum)

Nizinne czerwono białe bydło

Nizinne czerwono białe bydło -rasa bydła występująca w woj.

Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

W lasach nizinnych obok bezkręgowców żyje wiele zwierząt kręgowych, a więc płazy, gady, ptaki i ssaki.

Kumak nizinny

Bombina bombina (L.), rodzina Discoglossidae — ropuszkowate. Osiąga do 60 mm długości. Rozprzestrzeniony jest w Europie Środkowej i Wschodniej, w Azji sięga do Uralu i Kaukazu. W Europie Środkowej liczny jest przede wszystkim na nizinach i w kotlinach do 600 m n.p.m. w wodach stojących, głównie jednak w...