Sposoby skręcania nitek

-n i t k i ł ą c z n e jest utworzona z dwóch lub więcej nitek składowych nie złączonych ze sobą przez skręcenie -n i t k i w i e l o k r o t n e skręcenie dwóch lub więcej nitek pojedynczych -n i t k i s k r ę c o n e w i e l o s t o p n i o w o nitki skręcone wielokrotnie skręcone są ze sobą powtórnie Nitka wielokrotnie zwykła charakteryzuje się jednakową grubością i jednolitym wyglądem Nitka wielokrotnie ozdobna na za ...

Nitki z włókien ciągłych – jedwabne

Nitki z włókien ciągłych – jedwabne Wszystkie włókna chemiczne otrzymuje się w postaci gotowej nitki zwanej jedwabiem -jedwab jednowłóknowy: nitka utworzona z jednego włókna ciągłego skręconego lub bezskręconego -jedwab wielowłóknowy: nitka utworzona z dwu lub więcej skręconych lub nie skręconych ze sobą włókien ciągłych Jedwab wielowłóknowy przerabia się w procesie zwanym t e k s t u r o w a n i e m : pod wpływem ...