Niezawodność

Czytaj Dalej

Niezawodność

Charakterystyka

Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania [1]. Niezawodność, czasem jest też...

Elementy obsługi klienta - Niezawodność

Dla niektórych klientów niezawodność dostawy może być ważniejsza niż czas jej realizacji. Klient może zminimalizować poziom zapasów, jeżeli do¬stawy będą regularne. Oznacza to, że klient, który ma 100-procentową pew¬ność, że cykl realizacji jego zamówień trwa zawsze 10 dni, może utrzymy¬wać...

Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu

ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur...

Niezawodność systemu informacyjnego

Niezawodność

Dla części technicznej systemu informacyjnego, cecha ta określa odporność na awarie techniczne, oraz zdolność do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania systemu.

Niezawodność w części podmiotowej i organizacyjnej reguluje kwestie bezpieczeństwa danych, konstrukcji planów awaryjnych i...

Niezawodność

Niezawodność - właściwość dowolnego systemu charakteryzująca jego zdolność do wykonywania przypisanych mu funkcji (komputerowych, telekomunikacyjnych przetwarzania) w określonych warunkach i zdefiniowanych przedziale czasu. Istotnymi wskaźnikami niezawodności systemu są:

średni czas...

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Zawodność wiedzy naukowej

Projektowanie dyrektyw socjotechnicznych jest płaszczyzną, gdzie spotyka się wiedza z wielu dyscyplin naukowych o charakterze podstawowym z potrzebami praktyki. Tymczasem wiedza empiryczna (zwłaszcza w obszarze zjawisk społ.) zawodzi:

>

>

>

Wymień główne przyczyny powodujące zawodność mechanizmu rynkowego

 

Są to:  

1.monopolizacja( niedoskonałość konkurencji)- współczesne gospodarki to konglomerat różnych struktur rynkowych ,począwszy od konkurencji doskonałej a na pełnym monopolu kończąc , co nie zawsze zapewnia efektywnej alokacji

2. Występowanie dóbr publicznych

3. efektów...

Niezawodność

Dar, jakim Chrystus obdarzył swój Kościół; dzięki niemu będzie on trwał do końca świa-ta (zob. Mt 16, 18; 28, 18-20; J 14, 16-17).

Wskutek obecności zmartwychwstałego Pana i prowadzenia przez Ducha Świętego Kościół jako całość nie może nie spełnić tego, co się łączy z j ego istotnymi...