Niezależny Operator Międzystrefowy

Niezależny Operator Międzystrefowy

Czytaj Dalej

Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („Radość pisania”)

Wisława Szymborska była 16 - letnią dziewczyną, kiedy wybuchła wojna. Przeżyła jej koszmar, którego echa odzywały się w wielu późniejszych utworach. Do nich należy „Obóz głodowy pod Jasłem” - poetycka próba uzmysłowienia tego, co przeżywali więźniowie rosyjscy skazani przez hitlerowców na śmierć...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Odpowiedź na pytanie pierwsze pozwala na zakreślenie obszaru poszukiwań badawczych albo tylko do obserwacji, opisu i oceny zachowania jednostki, albo także do opisu i oceny różnych jej właściwości (percepcyjnych, poznawczych, emocjonalnych, wolicjonalnych, struktury osobowości, jakości relacji...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

Drugi ważny problem to ustalenie, które czynniki i jak powiązane są z interesującym badacza zjawiskiem, z wszystkimi bądź tylko niektórymi jego wymiarami i jak je mierzyć. Podziałowi na zmienne niezależne główne i uboczne odpowiada podział zaproponowany przez M. Przetacznikową (1973) na tzw...

Hutnictwo metali zależnych i niezależnych

Rudy zelaza sprowadzane z Ukrainy, Szwecji i z Brazylii. W polsce wydobywa sie rudy zelaza na wyz. Krakowsko Czestochowskiej - Klobuck i Krzebice. Wystepuja ale nie wydopbywa sie w rejonie Gor Swietokrzyskich i Suwal;k. Huty zlokalizowane sa w wiekszoci w Gornoslaskim Okregu Przemyslowym - np. Huta Katowice. Na...

Mowa zależna

Past Simple-Past perfect

Simple Present-Simple Past

Present Continu-Past Contin.

Present Perfect-Past Perfect

Present Perf Con-Past Perf Con

Past Perf - Past Perfect

Simple Future-Future in the Past

Future Perfect-Future Perfect in the P

Past Continu-Past Perfect Continuous

This-that ,today-that...

Mowa zależna (j.niemiecki)

1.przeszłość:

- Konjuktiv Perfekt

Sie erzählte, sie habe ihre Ferien in Griecheland verbracht.

- Konjuktiv Plusquamperfekt

Sie erzählten mir, daß sie gestern Helmut getroffen hätten.

2.teraźniejszość:

- Konjuktiv Präsens

Er sagte, er habe seit gestern starke Kopfschmerzen.

- Konjuktiv...

Kiedy błąd wnioskowania zależny jest od decyzji badacza

Od decyzji badacza zależny jest błąd wnioskowania I rodzaju (α), czyli odmiana hipotezy .........

To badacz bowiem z góry ustala wielkość α

Wielkość krtani, jej wzrastanie, różnice zależne od wieku i płci

Wielkość krtani wykazuje dużą zmienność osobniczą; na ogół nic jest ona zależna od długości ciała i w znacznym stopniu dumaczy indywidualne różnice brzmienia głosu. U osób w wposażonych w małą krtań głos postawiony jest wyżej, u osób z silnie rozw iniętą krtanią brzmienie głosu jest...

KOOPERATYWY I SIECI SKLEPÓW NIEZALEŻNYCH

Rosnąca rywalizacja niezależnych sklepów z sieciami wyłoniła dwa typy organizacji. Pierwszy z nich to sieć sklepów niezależnych, która składa sie z grupy niezależnych sklepów sponsorowanych przez hurtow nika, dzięki czemu sklepy zrzeszone prowadzą wspólny zakup towarów i wspólną polityką...

Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

 

Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

MOWA NIEZALEŻNA, oratio recta (łac.)

MOWA NIEZALEŻNA, oratio recta (łac.), jeden z trzech głównych - obok mowy zależnej i mowy pozornie zależnej -sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—> narracja), oznaczający składniową i gram. niezawisłość słow przytaczanych od kontekstu narracyjnego; są one odtwarzane...

MOWA POZORNIE ZALEŻNA

MOWA POZORNIE ZALEŻNA, jeden z trzech głównych - obok mowy niezależnej i mowy zależnej - sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—> narracja), polegający na zacieraniu granicy między opowiadaniem a wypowiedziami w jego obrębie przytaczanymi. Charakteryzuje go zamierzone...

MOWA ZALEŻNA, oratio obliqua (łac.)

MOWA ZALEŻNA, oratio obliqua (łac.), jeden z trzech głównych - obok mowy niezależnej i mowy pozornie zależnej - sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—» narracja), zakładający całkowite składniowe podporządkowanie słów postaci kontekstowi narracyjnemu. Opowiadacz w takim...

TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik

TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik, ukazujący się w Warszawie 1912-13, red. i wyd. przez Jerzego Jankowskiego. T. zapowiadał walkę ideową ze „swojską reakcją i biernością", dążył do ustalenia międzydzielnicowej łączności kult., propagował sprawę reform społ., przeciwstawiał...

Jednostka zależna

Charakterystyka

Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Małe Antyle i Jamajka. Gujana. Terytoria zależne w Ameryce

 

Małe Antyle pozostawały od początku lat 60-tych krajami kolonialnymi. Jamajka, sąsiednie Kajmany, Wyspy Bahama i W. Turks i Caicos, Brytjskie W. Dziewicze, St. Christopher-Nevis i Anguilla, Antigua, Montserrat, Domini­ka, St. Lucia, St. Yincent, Grenada, Barbados, Trynidad, Tobago pozostawały (podobnie jak...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Afryka pod kolonialnym panowaniem

 

W chwili zakończenia II wojny światowej mapa Afryki przedstawiała się następująco: kraje Maghrebu były francuskimi protektoratami (Tunezja i Maro­ko), bądź częścią metropolii (Algieria). Libia okupowana była przez W. Brytanię (Cyrenajka i Trypolitania) oraz Francję (Fezzan). Egipt, Etiopia i...