Niewola

Niewola

Czytaj Dalej

NIEWOLA

Niewola babilońska zob. Niewola wszystkiego nauczy, przysł. Po niewoli z musu, pod przymusem, wbrew (nie z) własnej,, dobrej woli.

Kryzys papiestwa - Niewola awiniońska

Kres niewoli awiniońskiej położył, popierany przez cesarza Karola IV Luksemburskiego, papież Grzegorz XI, który w 1377 przeniósł stolicę papiestwa z powrotem do Rzymu.

NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

Zaś jego następca Klemens V w 1309 roku przeniósł stolicę papiestwa z Rzymu do Awinionu, tzw:NIEWOLA AWINIOŃSKApapieży trwała bez mała 70 lat do 1377 roku.

AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

też przez analogię do ST „niewolą babil.

BABILOŃSKA NIEWOLA

deportowanych była w znacznym stopniu owocem działalności proroków sprzed okresu niewoli ; w Babilonii kontynuowali ją Ezechiel i Deutero-Izajasz (-> Izajasz). Niewola babilońska, Kr 1935; K.

BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

W ten sposób spełniła się przepo­wiednia proroka o siedemdziesięcioletniej niewoli.