Nieśmiałość

Nieśmiałość — stan psychiczny, w którym obecne są pewne charakterystyczne elementy na płaszczyźnie emocjonalnej, motywacyjnej, poznawczej lub behawioralnej, pojawiający się w sytuacji, gdy jednostka jest lub wyobraża sobie bycie ocenianą przez inne osoby. Na nieśmiałość składają się przede...

Czytaj Dalej

Nieśmiałość

Definicje nieśmiałości:

 

Według Barbary Harwas - Napierały:

Wyróżniła trzy grupy definicji nieśmiałości:

•  Definicje nieśmiałości w aspekcie behawioralnym. Definicje te opisują nieśmiałość na poziomie zachowania czyli najbardziej zewnętrznego przejawu tego zjawiska.

•  Definicje...

Nieśmiałość

Dzieci bierne społecznie, zahamowane określane są mianem nieśmiałych, lękliwych czy też wstydliwych lub po prostu cichych. Przejawiają one skłonność do izolacji, unikania kontaktów z rówieśnikami i zamykania się w sobie. Są one spokojne, uległe, niezaradne i raczej nie przejawiają inicjatywy. Zwykle nie popadają w konflikty z rówieśnikami, są posłuszne, bez sprzeciwu wykonują polecenia dorosłych. Mogłoby się zatem wydawać, iż mając takie dziecko w klasie lub w ...

Nieśmiałość

?Nieśmiałość jest pojęciem nieostrym-im bliżej się mu przyglądamy, tym więcej odkrywamy odmian nieśmiałości?- jest to zdanie Philip'a G. Zimbardo, autora książki pt. ?Nieśmiałość? Co to jest? Jak sobie z nią radzić?? na której w sposób szczegółowy oparłam się by napisać tą prace. Gdy zajrzałam w słownik języka polskiego znalazłam tam następującą definicje nieśmiałości: ?brak śmiałości, pewności siebie; wstydliwość, zażenowanie,istnieje wrodzona,

Konspekt "nieśmiałość"

1. Nieśmiałość Stan psychiczny, w którym są obecne charakterystyczne elementy płaszczyzny motywacyjnej, behawioralnej lub poznawczej. Pojawiają się one w sytuacji gry dana osoba jest oceniana przez inne osoby. Nieśmiałość składa się przede wszystkim z uczuć takich jak: zażenowanie, skrępowanie, zakłopotanie i lęk. Przeżywaniu nieśmiałości najczęściej towarzyszą różne niepożądane objawy – przyśpieszony puls, pocenie się, zaczerwienienie na twarzy, napięcie ...

Lęk społeczny i nieśmiałość

Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

Jakie jest miejsce w psychopatologii zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F 90-F 98)?

W obrębie tej grupy opisujemy takie zespoły objawowe, jak:

-    zaburzenia hiperkinetyczne,

-    zaburzenia zachowania,

-    mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, zaburzenia funkcjonowania społecznego w dzieciństwie i wieku...

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

ROMANTYZM

Nazwą „romantyzm" określamy ogólnoeuropejskie zjawiska (prądy filozoficzne, literackie, artystyczne), które zaistniały z końcem XVIII w. i trwały mniej więcej do połowy wieku XIX.

Założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu ukształtowały się w wyniku przemian społeczno-politycznych...

"Tajfun" - streszczenie

        CZAS I MIEJSCE AKCJI: W 1919 roku Conrad napisał, że o historii z Tajfunu usłyszał przed laty jako o niedawnym wydarzeniu. Możemy zatem przyjąć, iż akcja utworu rozgrywa się w początkach XX wieku, dokładniejsze daty w tekście nie zostały podane. Także tylko na podstawie autora można...

20 lecie międzywojenne

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.

5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

O d p o w i e d z i

Ad.1. 20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą światową - jeden z najkrótszych okresów...

20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia.

 

20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie...

Gabriela Zapolska

Gabriela Zapolska (właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Fiotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki) urodziła się 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zmarła 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka, aktorka, felietonistka i recenzentka teatralna...

„Moralność pani Dulskiej”

Komedia, składająca się z trzech aktów, rozpoczyna się i kończy podobną sceną: pochmurny, jesienny ranek lwowski w ciemnym, ponurym, przepełnionym meblami i bibelotami mieszkaniu. Ciszę zakłóca szuranie pantofli pani domu, która swoimi okrzykami i wyrzekaniami budzi służbę i domowników i wprawia w...

Zosia

Zosia jest wcześnie osieroconą córką Ewy Horeszkówny, dlatego też Jacek Soplica poczuwa się do obowiązku zapewnienia jej godziwych warunków życia i dobrego wychowania. Jest to czternastoletnia, dobrze wychowana panienka, która jednakże bardziej sobie ceni naturalność i prostotę niż wytworne formy...

Okres świetności Grecji

Te półtora wieku po wojnach perskich było okresem wielkiej  świetności cywilizacji greckiej. Co prawda, Grecję mocno wyniszczyła rozpaczliwa walka o hegemonię między Atenami, Spartą i innymi państwami (wojna peloponeska 431—404 przed Chr.), a w r. 338 Macedończycy stali się właściwymi panami Grecji;...

Życie Gotamy Buddy

A teraz musimy się cofnąć w naszym opowiadaniu o trzy wieki wstecz, aby przedstawić życie wielkiego nauczyciela, który był bliski zrewolucjonizowania myśli i uczuć religijnych prawie całej Azji. Był nim Gotama Budda, który nauczał w Benares w Indiach w tym samym mniej więcej czasie, kiedy Izajasz...

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze...

Czym jest samokontrola

Wykonawcy sami wykonują czynności sprawdzające zgodność z obowiązującymi normami, a także podejmują niezbędne czynności korygujące lub inicjują ich podjęcie przez inne podmioty organizacyjne (pracownicy sami przeprowadzają kontrolę bieżącą i końcową).

Wszystkie wymienione rodzaje kontroli są...

Anktyk - ogólna charakturystyka epoki

 

Podział mitów:

 

a) kosmologiczne – wyjaśniające powstanie świata

b) teogoniczne –wyjaśniające powstanie Bogów i relacje między nimi c) antropogenetyczne – mówiące o ludziach i ich ch-ach i postępowaniu relacjach między ludźmi a bogami

d) eschatologiczne zajmujące się problemami śmierci...

Charakterystyka Antygony

 

Antygona była córką Edypa, króla Teb oraz jego matki i żony, Jokasty. Smutnych losów prowadzących do tragicznej śmierci tej pary nie trzeba chyba przypominać – wszak wszyscy je znają. Z kazirodczego związku narodziła się również Ismena oraz dwaj bracia: Eteokles i Polinejkes. W tej nieszczęśliwej...