Ruchomość krtani

Pomimo powyższych czynników, które starają się umocować krtań w jej położeniu, wykonuje ona stosunkowo znaczne i wielostronne ruchy. Mięśnie, które z zewnątrz dochodzą do krtani ułożone są w ten sposób, że mogą poruszać krtań ku górze, ku dołowi, do przodu i do tyłu, natomiast nie mogą jej...

Umocowanie i ruchomość pęcherza

Jak wiemy pęcherz może się silnie rozciągać w wyniku zbierającego się w nim moczu. Kierunek, w którym rozciąganie to się odbywa określa zarówno położenie narządu w stosunku do trzew i ściany miednicy, jak również umocowanie dna pęcherza.

Dno miednicy i narządy położone pod pęcherzem dźwigają...

Ruchomość jajnika

Pomimo swych licznych połączeń więzadłowych jajnik jest narządem bardzo ruchomym. Jest on sprężyście zawieszony na swych więzadłach i ustawienie jajnika jest czynnie regulowane przez więzadło właściwe oraz więzadło wieszadłowe. Jeżeli zachodzą zmiany chorobowe, to więzadła te mogą ulec...

Ruchomość jajowodu

W warunkach prawidłowych cały aparat jajowodowo-jajnikowy jest ruchomy przesuwalny, jak również każda część oddzielnie do pewnego stopnia może zmieniam swoje położenie. Zrosty jajowodu, jajnika oraz krezki jajowodu mogą cały ten aparat zamienić w jeden bezkształtny twór; również sam tylko jajowód...

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.