Niegonokokowe zapalenie cewki moczowej

Czytaj Dalej

Zapalenie cewki moczowej

Zapalenie cewki moczowej może wynikać ze stanu zapalnego lub z podrażnienia. Chory na zapalenie cewki moczowej powinien zachować wstrzemięźliwośc dopóki zapalenie nie zostanie wyleczone.

Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej u mężczyzn

Bakterie stwierdzane w cewce są w większości niepatogenne. 717), mogą powodować ostre zapalenie cewki (pseudo-gonorrhoea); są wyraźnie mniej wrażliwe na penicylinę niż gonokoki.

ROZWÓJ PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ

W czasie powyższych przekształceń końcowe odcinki przewodów pranercza znajdujące się ku dołowi od pączków moczowodowych (zawiązków moczowodów) zostają wciągnięte w grzbietową ścianę rozrastającego się pęcherza moczowego.

Cewka moczowa męska

Do cewki moczowej uchodzą dwa rodzaje gruczołów: po pierwsze śluzowe gruczoły cewki moczo w ej (glandu-lae urethrales), które zwilżają i chronią błonę śluzową cewki, po drugie swoiste gruczoły, które opróżniają się tylko okresowo w czasie wytrysku nasienia; wydzielina ich stanowi istotny składnik nasienia.

Cewka moczowa męska

U obu swych końców jest ona poszerzona; u tylnego wytwarza dół opuszki (fossa bulbi), do którego uchodzą gruczoły opuszkowo-cewkowe, u przedniego — dni łódkowaty (fossa naiiculańs) położony tuż ku tyłowi od ujścia zewnętrznego cewki, jak i ono ustawiony strzałkowo.

Cewka moczowa kobieca

Cewka moczowa kobieca (urethra feminina) jest znacznie krótsza od cewki męskiej. Pod względem morfologicznym tylko początkowy odcinek cewki męskiej od ujścia wewnętrznego do wzgórka nasiennego odpowiada cewce kobiecej.

Długość cewki moczowej kobiecej

Cewka rozpoczyna się w ścianie pęcherza ujściem wewnętrznym (ostium urethrae internum); najdłuższa cześć leży w miednicy małej, dalszy odcinek wspólnie z pochwą przebija przeponę moczowo-płciową i wreszcie bardzo krótka część końcowa, zewnątrzmiedniczna ujściem zewnętrznym (ostium urethrae externum) położonym na niewielkiej brodawce cewkowej (papilla urethralis) otwiera się do przedsionka pochwy.

Błona śluzowa cewki moczowej kobiecej

W tylnej ścianie cewki wpukla się do światła szczególnie silny fałd błony śluzowej, grzebień cewki moczowej (crista urethralis), który ciągnie się w przedłużeniu języczka cewki lub w razie jego brakuw przedłużeniu trójkąta pęcherzowego, aż do ujścia zewnętrznego cewki.

NACZYNIA I NERWY cewki moczowej kobiecej

Ze splotu żylnego cewki moczowej żyły uchodzą głównie do splotu pęcherzowego i pochwowego, częściowo również na zewnątrz miednicy do żył części płciowych zewnętrznych. Prążkowany zwieracz cewki unerwiony jest gałązkami n.

Ujścic zewnętrzne cewki moczowej

Ujścic zewnętrzne cewki moczowej (ostium urethrae ex ter nu m),, leży w przedsionku pochwy na niewielkiej brodawce cewkowej (papilla urethralis) w odległości około 2,5 cm ku tyłowi od łechtaczki a do przodu od ujścia pochwy.

Zwieracz cewki moczowej

U kobiety zwieracz cewki jest słabszy; włókna zewnętrzne biegną na ogół podobnie jak u mężczyzny, włókna wewnętrzne natomiast obejmują cewkę i pochwę wytwarzając zwieracz cewkowo-pochwowy (m.

Zwieracz części błoniastej cewki moczowej

Zwieracz części błoniastej cewki moczowej (m. Mięsień poprzeczny krocza głęboki statycznie umocowuje cewkę moczową w przeponie moczowo-płciowej.

Co to jest zapalenie pęcherza moczowego?

Zapalenie pęcherza moczowego polega zwykle na powstaniu stanu zapalnego błony śluzowej pęcherza, co jest najczęściej rezultatem infekcji bakteryjnej.

Tętnica cewki moczowej

cewki moczowej  jest naczyniem cieńszym od poprzedniej; z t. W ciele gąbczastym obie tętnice, prawa i lewa, biegną do przodu bocznie i nieco poniżej kanału cewki moczowej aż do żołędzi, gdzie zespalają się z t.

ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

 Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie zmian zapalnych w moczu bez obecności objawów zapalenia górnych odcinków dróg moczowych oraz cewki moczowej.

Kamica cewki moczowej

Kamienie, które przywędrowały i utkwiły w cewce, usuwamy kleszczykami lub przez nacięcie cewki. Kamienie z cewki tylnej można przesunąć do pęcherza i tam je skruszyć.

Zastawki cewki moczowej

Dlatego też w chwili rozpoznania stwierdzą się przeważnie znaczne zmiany w górnych drogach moczowych, polegające na rozszerzeniu moczowo-dów, miedniczek i zaniku miąższu nerkowego. W bardzo ciężkich przypadkach wytwarza się obustronne przetoki moczowodowo-skórne.

Uchyłki cewki moczowej

Są to workowate uwypuklenia ściany cewki, łączące się wąskim otworem z cewką moczową. Zalegający w uchyłku mocz prowadzi do powstania stanu zapalnego w uchyłku lub do wytworzenia się w nim kamienia.

URAZY CEWKI MOCZOWEJ

Uszkodzenia cewki tylnej bywają spowodowany złamaniami kości miednicy, cewki przedniej — uderzeniem w okolicę krocza i przyciśnięciem opuszkowej części cewki do kości spojenia łonowego.

Rak cewki moczowej

Rak cewki moczowej spotykany jest stosunkowo rzadko. Powoduje on utrudnienie oddawania moczu, krwawienie braz ropny wyciek z cewki. U kobiet raka cewki można leczyć promieniami.