Nicolai Hartmann

Czytaj Dalej

HARTMANN NICOLAI

Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia H. Budowa dzieła sztuki u Nicolaia H.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Antropologia

  „W każdej epoce - powiadał Hartmann -  świadomość ma emocjonalny kontakt właśnie tylko z pewnym wycinkiem uniwersum wartości.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Ontologia

      Hartmann odmiennie przedstawiał strukturę psychiczną bytu.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Gnoseologia

„Życie, które <> - pisał Hartmann - polega więc na jednym wielkim, nigdy nie ustającym czynieniu - doświadczeń [. „Życie - pisał Hartmann - jest ciągłym pasowaniem się i walką z mocami wszelkiego rodzaju, z wymaganiami, obowiązkami, przeszkodami, trudnościami, komplikacjami.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950)

  W postępowaniu badawczym filozof powinien:   1) wiernie opisać zjawiska określonej rzeczywistości - jest wtedy fenomenologiem;  2) wydobyć naturalne aporie (trudności pozornie nierozwiązywalne) – jest wówczas aporetykiem;    3) przejść do rozwiązywania aporii – na tym etapie staje się teoretykiem; teorię definiował Hartmann jako „patrzenie”, „oglądanie”, czyli ogarnianie wzrokiem tego, co ...

HARTMANN ERICH (1922-1993) - major

Niemiecki as myśliwski, osiągnął najwyższą w II wojnie światowej liczbę zwycięstw w walkach po­wietrznych, zestrzel i wuj ąc 352 sa­moloty w czasie 825 walk (1404 lo­ty bojowe). Służbę bojową rozpo­czął 10 października 1942 r. w 52 pułku bazującym w Majkopie na Ukrainie. Od września 1943 r...

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai, ur. 1612, zm. 15  VI 1662, brat Krzysztofa, pisarz polit., satyryk i moralista, teoretyk literatury. Syn Piotra, wojewody pozn., kształcił się wraz z bratem w Akad. Lubrańskiego w Poznaniu (1620—25), a nast. w Lowanium (1626—29) u...

GRISAR HARTMANN SI

Wasilkowski, Ojciec Hartmann G.

GRUNDTVIG NICOLAI FREDERIK SEVERIN

ur. 8 IX1783 w Udby (Zelandia), zm. 2 IX 1872 w Kopenhadze, bp iteolog luterański, pedagog i poeta.

Był synem pastora; 1800-03 odbyl studia teol. w Kopenhadze;1821-25 był pastorem w Praest0, a od 1839 w Vertov(Kopenhaga); 1861 został bpem. G. widział konieczność reformyKościoła duń. i domagał się...

HARTMANN ADAM SAMUEL

ur. 7 IX 1627 w Pradze,zm. 29 V 1691 w Rotterdamie, senior braci czeskich, rektorgimnazjum w Lesznie.

W 1647-49 studiował teologię w Królewcu, a 1649-51 weFrankfurcie n. Odrą, po czym został nauczycielem, 1652 ministremi pol. kaznodzieją w Lesznie; 1653-56 był rektoremtamtejszego gimnazjum; jako minister od...

HARTMANN ANASTASIUS OFMCap bp.

Imionachrzestne Józef Alojzy, ur. 24 II 1803 w Altwis k. Lucerny,zm. 24 IV 1866 w Kurjee k. Patny (Indie), misjonarz, działaczkościelny, sługa Boży.

Do zakonu wstąpił 1821 w Baden i po studiach filoz.-teol.w seminarium zak. przyjął 1825 święcenia kapł.; pełnił funkcjeduszpast. (m.in. 1825-29...

HARTMANN EDUARD von

von Hartmann, Chronologie. Hartmann, Die Philosophie Max Schelers in ihren Beziehungen zu Eduard von H.

HARTMANN PAUL OFM

ur. 21 XII 1863 w Salurn (pd.Tyrol), zm. 5 XII 1914 w Monachium, austr. organista i kompozytor.

Uczył się w szkole muz. w Bozen (Bolzano), nast.studiował grę organową i teorię muzyki u P. Singera wSalzburgu, a potem kompozycję i instrumentację u J. Pembauraw Innsbrucku; 1886 przyjął święcenia kapł. w...

HARTMANN z AUE

ur. ok. 1160, zm. po 1210, poeta,przedstawiciel eposu dworskiego w niem. literaturze średniowiecza.

Pochodził przypuszczalnie ze Szwabii, gdzie uczył się prawdopodobniew szkole przyklasztornej; był ministeriałem baronówvon Aue w Bryzgowa; zgodnie ze ślubem uczynionympo śmierci protektora wziął udział w...

Marschner, Flotow, Lortzing i Nicolai

Arie z dzieł Lortzinga i Nicolaia były w XIX wieku bardzo popularne dzieki strefowej formiei melodyce bliskiej ludowosci.

Johan Peder Emilius Hartmann

Duńską muzyke najpełniej reprezentowali dwaj załoyciele szkoły narodowej - Hartmann i Gade, łaczacy elementy wczesnego romantyzmu niemieckiego z pierwiastkami rodzimejmuzyki ludowej. Johan Peder Emilius Hartmann (1805 1900) był autorem oper, baletów,Koncertu skrzypcowego, dzieł fortepianowych i piesni.