Nerw kulszowy

Nerw kulszowy

Czytaj Dalej

Nerw kulszowy

W przypadku zapalenia nerwu kulszowego (rwy kulszowej, ischias) uciśnięcie go w tym miejscu wywołuje silny ból. Przy niskim podziale nerwu kulszowego gałęzie zaopatrujące udo odchodzą od pnia nerwu.

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Nerwy - Informacje ogólne

Nerwy czuciowe stanowia zbior wlokien neuronow czuciowych, nerwy ruchowe skladaja sie z wlokien neuronow ruchowych, a nerwy mieszane zawieraja oba rodzaje wlokien. Osrodek nerwowy stanowi skupienie komorek nerwowych, ograniczone od pewnego obszaru w osrodkowym ukladzie nerwowym, pelniacych jednakowa funkcje.

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

Kanał nerwu twarzowego

Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unerwienie stawów ręki pochodzi po stronie dłoniowej z nerwu międzykostnego przedniego (gałęzi nerwu pośrodkowego); po stronie grzbietowej głównie od nerwu międzykostnego tylnego (od nerwu promieniowego) i od gałęzi grzbietowej ręki nerwu łokciowego.

Trzon kości kulszowej

341), przez który przechodzą: mięsień grusz-kowaty, tętnice, żyły i nerwy pośladkowe górne i dolne, nerw kulszowy, nerw skórny tylny uda, tętnica i żyły sromowe wewnętrzne oraz nerw sromowy.

Więzadło kulszowo-udowe

Jest to grube więzadło, rozpoczynające się szeroko na tylnym brzegu panewki w obrębie trzonu kości kulszowej; włókna jego biegną dalej zbieżnie i kierują się skośnie ku górze i bocznie, splatając się głównie z włóknami warstwy okrężnej torebki, częściowo zaś przytwierdzając do brzegu przedniego krętarza większego.

Nerwy mięśni

Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub rdzeniowych.

Naczynia i nerwy warg

Gałązki czuciowe warg są gałązkami nerwu trójdzielnego; wargę górną zaopatrują rozgałęzienia nerwu podoczodołowego wargę dolną — gałązki nerwu bródkowego do kątów ust dochodzą gałązki obu tych nerwów, jako też nerw policzkowy, a czasami również i gałązki nerwu usznego wielkiego ze splotu szyjnego.

Naczynia i nerwy policzków

Nerwy ruchowe mięśnia policzkowego pochodzą z nerwu twarzowego. Nerwem czuciowym błony śluzowej jest nerw policzkowy z trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego.

Naczynia i nerwy dziąseł

Nerwy, wszystkie czuciowe, pochodzą z nerwów zębodołowych.

Nerwy miazgi zębowej

Nie jest dotąd wyjaśnione, jak daleko sięgają one w głąb tych kanalików, jest jednak prawdopodobne, że włókienka nerwowe idą dalej wzdłuż włókien Tomesa i z nimi dostają się pod samo szkliwo, a nawet sięgają i do szkliwa w obrębie tzw. Bezrdzcnne włókna nerwowe układu współczulnegó towarzyszą naczyniom miazgi.

Nerwy zębów

szczękowego): nerwy zębów dolnych — z trzeciej gałęzi tego nerwu (n. nerwy zębów przewodzą również wrażenia dotyku, szczególnie ciśnienia, które przenoszą na ozębną.

Nerwy przyusznicy

Nerwy współczulne prowadzą włókna zwężające naczynia. W miąższu gruczołu rozgałęzia się nerw wyrazowej mięśniówki twarzy, n.

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

szczękowego (V2) za pośrednictwem nerwów podniebiennych.

Nerwy gardła

Nerwy ruchowe gardła, pochodzą ze splotu gardłowego utworzonego przez nerwy mózgowe IX i X oraz przez pień współczulny; splot gardłowy leży na tylnej ścianie gardła.

Nerwy w przełyku

Nerwy ruchowe pochodzą z obu nerwów wstecznych (gałęzi nn. błędnych), które zaopatrują mięśniówkę poprzecznie prążkowaną, oraz bezpośrednio z nerwów błędnych (przywspólczulnych) i z pnia współczulnego, zaopatrujących mięśniówkę gładką.

Naczynia i nerwy otrzewnej

Nerwy otrzewnej ściennej pochodzą z dolnych nerwów międzyżebrowych (VII—XII) oraz z n.

NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

Tętnice pochodzą z wszystkich trzech gałęzi t. trzewnej; biegną one wzdłuż krzywizn żołądka wytwarzając dwa wieńce naczyniowe. Wzdłuż krzywizny mniejszej, zespalając się z sobą, biegną: i) t. żołądkowa prawa (od t. wątrobnej, będącej gałęzią t. trzewnej) i 2) t. żołądkowa lewa (z...