OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

W myśl tej teorii stosunkowo niewielkie ostre niedokrwienie nerek powoduje powstanie mocznicy przednerkowej, która w razie przedłużania się i pogłębiania tych zmian przechodzić może w ostrą martwicę cewek, a nawet — w skrajnych przypadkach — w martwicę kory nerkowej.

BIOPSJA NERKI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA W dniu poprzedzającym przeprowadzenie biopsji nerki wykonuje się scyntygrafię nerek (patrz: „Scyntygrafia nerek").

TORBIELOWATOŚĆ NEREK DOROSŁYCH

Często występują powikłania w postaci odmiednicz-kowego zapalenia nerek, -kamicy nerkowej, gruźlicy nerek, krwotoków podpajęczynów-kowych.  Torbielowatość nerek należy odróżniać od nerek gąbczastych oraz od torbielowatości rdzenia nerki.

Zmienność położenia nerek

Zawiązek nerki leży pierwotnie na wysokości kręgów krzyżowych, po 1 miesiącu życia zarodka położenie nerki odpowiada 3 dolnym kręgom lędźwiowym i koniec dolny leży w dole biodrowym; następnie nerka w dalszym ciągu wstępuje.

Jak leczyć niewydolność nerek?

Sztuczna nerka Nagła niewydolność nerek leczona jest różnymi sposobami, między innymi operacyjnie, środkami farmakologicznymi, kroplówką dożylną i specjalną dietą.

WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK

W schyłkowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) chorzy są utrzymywani przy życiu dzięki leczeniu nerkozastępczemu: przeszczepieniu nerki i dializoterapii (dializa otrzewnej i hemodializa).

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Proces zapalny obejmuje większość kłębuszków nerkowych obu nerek. Przewlekłe rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej występuje jako pierwotnie przewlekły proces zapalny o nieuchwytnym początku, rzadziej jest spowodowany ostrym zapaleniem nerek.

BIOPSJA NERKI - opis badania

O obecności sondy w nerce świadczy opór przy przecho­dzeniu przez torebkę nerki do jej miąższu oraz obecność ruchów sondy zależna od ruchomości oddechowej nerki.

PRZEWLEKŁE ROZLANE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

mogą przebiegać stany określone przez morfologów jako: mezangialne, rozrostowe, mezangioka-pilarne lub błoniaste kłębkowe zapalenie nerek oraz ogniskowe stwardnienie i zapalenie nerek. W biopsji nerek nie wykrywa się w kłębkach zmian, widocznych w mikroskopie świetlnym.

PRZEWLEKŁE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

Podkreślić należy, że wszelkie zmiany w nerkach usposabiają do osiedlania się w nich bakterii, prawdopodobnie wskutek powstawania mikrozastojów w cewkach nerkowych.

Transplantacja nerki

Po przeszczepieniu nerki dziecko musi stale otrzymywać leki immunosupresyjne, które hamują proces odrzucania przeszczepionej nerki.

Spojenie nerek

Każda z nich ma tętnicę nerkową, żyłę nerkową i miedniczkę, która przedłuża się w moczowód biegnący do przodu od nerki.

Przewlekła niewydolność nerek (PNN)

Jeśli w tym okresie chory nie zostanie zakwalifikowany do leczenia nerkozastępczego (hemodializa, dializa otrzewnowa lub transplantacja), dochodzi do szybkiego postępu choroby, prowadzącego do śpiączki metabolicznej, a następnie do śmierci [Czekalski, 2004], Przewlekłą niewydolność nerek powodują najczęściej przewlekłe choroby nerek: kłębuszkowe zapalenie nerek (29%), cukrzyca (20%), choroby cewkowo-śródmiąższowe (16%) i nadciśnienie ...

Opadnięcie nerki

Odmienny stosunek narządów do nerki prawej i lewej (nerka lewa jest silniej umocowana, po stronie prawej waga wątroby obciąża nerkę) tłumaczy, że opuszczanie się nerki prawej występuje znacznie częściej i w większym stopniu niż lewej: częściej również u kobiet niż u mężczyzn.

Zboczenie położenia nerki

W nerce wędrującej naczynia nerkowe wydłużają się, stosunek ich jednak do aorty i żyły głównej dolnej jest ten sam, to znaczy, że miejsce odejścia tętnicy nerkowej od aorty i miejsce ujścia żyły nerkowej do żyły głównej nie ulegają przesunięciu.

Kłębkowe zapalenie nerek

ma miejsce w zapąleniu nerek związanym z wirusowym zapaleniem wątroby. Same kompleksy mogą dostawać się do nerek z prądem krwi, lub też tworzyć się w nich samych wskutek reakcji między przeciwciałami obecnymi w osoczu a antygenem umiejscowionym w kłębkach.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - OSTRE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

Może to być stan ostro (szybko) rozwijającego i szerzącego się zapalnego procesu chorobowego, doprowadzającego do ostrej niewydalności nerek,a może też być to proces rozwijający się od początku powoli jako zapalenie przewlekłe, stopniowo upośledzające czynności przesączania nerek.

USG nerek

Za pomocą USG nerek można również stwierdzić istnienie torbieli lub guzów nerek. ■ Choroba zakrzepowo-zatorowa nerek. ■ Urazy nerek.

Różnicowanie się tkanki nerkotwórczej, powstawanie nefronów nerki 1 rozwój stosunków ostatecznych

Powierzchnia nerki płodu i noworodka jest guzkowata; jej wypukłości odpowiadają płatom nerki organizującym się w kształcie stożków o zaokrąglonej podstawie zwróconej na zewnątrz  i wierzchołku wychodzącym z zarodkowych cewek zbiorczych 11 rzędu, późniejszych kielichów mniejszych.

STOSUNEK NEREK DO OTRZEWNEJ

Nerka, jako narząd zewnątrzotrzewnowy powleczona jest otrzewną tylko na swej powierzchni przedniej, przy czym w polach nerki, które przylegają do narządów wewnątrzotrzewnowych (wątroba, jelita cienkie, żołądek, śledziona)—są to pola surowicze (areae serosae); stanowią one znaczną większość powierzchni przedniej.