Neoklasycyzm

Neoklasycyzm

Czytaj Dalej

Nowa praca i nowa własność intelektualna a neoklasycyzm socjologiczny

Neoklasycyzm socjologiczny nie redukuje świata społecznego jedynie do ludzi którzy w nim żyją w danym momencie historii. Neoklasycyzm urzeczywistnia zasadę jednej socjologii, broniąc przed epigonami wszystkich dawnych i współczesnych mistrzów teorii socjologicznej.

Późne Oświecenie, preromantyzm i neoklasycyzm.

; -kraje niemieckie: Karl Gotthard Langhans- Brama Brandenburska -architektura włoska: neoklasycyzm zjawiskiem wtórnym, odwrót od bujności barokowej ku prostocie renesansu -odbudowa Lizbony- piękne rozwiązania urbanistyczne -Rosja: „klasycyzm Katarzyny”; korowód cudzoziemskich architektów -estetyka neoklasycyzmu głosiła kult idealnego piękna i harmonijnej formy • dekoracje dominowały: kompozycje figuralne , posągi, posążki, popiersia, głowy,

Neoklasycyzm

Neoklasycyzm przetrwał do roku 1950, awiec do momentu pojawienia sie koncepcji serialnych, znów złoonych i zawiłych. Neoklasycyzm stał sie maniera.

Hegel i neoklasycyzm socjologiczny

Jednak żadna z tych postaci neoklasycyzmu socjologicznego nie powinna być bezkrytycznym odtwarzaniem dawnych podziałów i przepaści teoretyczno-metodologicznych.

NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny

NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny, kierunek artyst.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NEOKLASYCYZM

−  łączy klasyczną tradycję literacką i poezję symbolistów

−  Paul Valery wnosił do poezji pierwiastek intelektualny

Główne kierunki ekonomii po II wojnie światowej; keynesizm - neoklasycyzm, monetaryzm - neoinstytucjonalizm

Monetaryzm - szkoła współczesnej ekonomii, której przedstawiciele uznają pieniądz za podstawowy czynnik wpływający na zmiany sytuacji gospodarczej w czasie. Zgodnie z tym poglądem podaż pieniądza jest głównym czynnikiem wpływającym w krótkim okresie na wielkość produktu narodowego brutto, natomiast w dłuższym okresie wpływa ona głównie na ceny. Monetaryzm był kształtowany w latach 60-tych. Pod wpływem M. Friedmana niektórzy zwolennicy monetaryzmu opowiadają się za ...

NEOKLASYCYZM I NIEUFNOŚĆ WOBEC KOLORU

Na terenie Francji spór pomiędzy kolorem a rysunkiem trwający w XVII w.zakończył się zwycięstwem de Piles'a i partii kolorystów. Niewątpliwa jest zbieżnośćtego zwycięstwa z rozkwitem malarstwa rokokowego o wyrafinowanejgamie i swobodnej fakturze. Ale francuscy koloryści tego czasu — podobnie...