Neoewolucjonizm

Neoewolucjonizm

Czytaj Dalej

Julian H. Steward, neoewolucjonizm i ekologia kulturowa, notatka

Neoewolucjonizm – opozycyjny pogląd do teorii stworzenia, skupiający się na wyjaśnieniach materialistycznych, dla tego nazywany też materializmem kulturowym. Neoewolucjonizm dzieli się on na dwie teorie: 1) teorie energetyczną (Leslie A.

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

Przez neoewolucjonizm (nowy ewolucjonizm) w socjologii rozumiemy nurt intelektualny nawiązujący do klasycznej koncepcji ewolucji, ale modyfikujący ją w istotny sposób przez odrzucenie niektórych kanonów dawnego ewolucjo-nizmu.