Nazewnictwo

Czytaj Dalej

Przedstaw problematykę nazewnictwa nauki o religiach

Faktem jest że w początkowych dziejach religioznawstwa dominowały badania historyczne, stąd takowe nazewnictwo.

BINOMINALNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW

Binominalne nazewnictwo gatunków wprowadził Karol Linneusz w XVIII wieku, podczas przeprowadzonej przez siebie klasyfikacji roślin.

Nazewnictwo: od wrodzonej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego do rozwojowej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

Z podziałem radiologicznym dobrze koresponduje z kolei podział ultrasonograficzny według Grafa, choć sam autor odżegnuje się całkowicie od nazewnictwa radiologicznego, a klasyfikację oparł na wynikach badań morfologicznych.

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Dla obserwatora, który porusza się po ulicach i placach, miasto jawi się w postaci niewyczerpanej ilości krajobrazowych widoków i perspektyw, a jednocześnie w postaci wielu warstw informacyjnych. Pejzaż współczesnego centrum bardziej niż kiedykolwiek jest kształtowany przez intensywną szatę informacyjną...

Jakie są propozycje Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów odnośnie do nazewnictwa zaburzeń mowy?

Wielu autorów w tym B. Sawa, I. Styczck, T. Zaleski wyraża opinię, żc proponowane klasyfikacje budzą pewne wątpliwości, zwłaszcza w przypadku zaburzeń mowy u dzieci. Wątpliwości te wynikają z braku wystarczających informacji na temat etiologii wrodzonych zaburzeń rozwoju mowy, roli i wpływu...