Nawozy sztuczne

Czytaj Dalej

Przemysł nawozów sztucznych

Przemysł nawozów sztucznych zaliczany jest do tradycyjnych branż przemysłu chemicznego. przez używanie nawozów sztucznych.

Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

Zdalne badanie Ziemi – problemem jest...

Wymień rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych

• PE – polietylen,

• PE-LD – polietylen niskociśnieniowy,

• PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy,

• PP – polistyren,

• PS-E – polistyren spieniony (styropian),

• PW – poliwęglan,

• PCW (PVC) – polichlorek winylu,

• PETF – poliestry,

• PA –...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne

Najważniejszym jednak kierunkiem stosowania tworzyw sztucznych jest używanie ich w charakterze materiałów konstrukcyjnych, do wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz przedmiotów powszechnego użytku.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Skład tworzyw sztucznych

Pigmenty nieorganiczne, zwane mineralnymi, dzieli się na naturalne (farby ziemne) i sztuczne (sole i tlenki metali otrzymywane sztucznie).

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

c) Półfabrykaty (półwyroby) z tworzyw sztucznych uzyskują postać wyrobu gotowego po odpowiedniej obróbce wykończeniowej, która nadaje im ostateczny kształt użytkowy, np.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Za podstawę ich klasyfikacji przyjmuje się ostatni proces polireakcji otrzymując następujące grupy tworzyw sztucznych: - Tworzywa polimeryzacyjne.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Otrzymywanie polimerów

Procesami przekształcania polimerów w wyroby użytkowe zajmuje się natomiast technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych zalicza się: - podstawowe właściwości fizyczne (gęstość, temperatura płynięcia polimeru, chłonność wody); - właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy zer waniu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, twardość, ścieralność); - właściwości cieplne (temperatura według Vicata, temperatura ugięcia ...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

Poli(metakrylan metylu), (szkło organiczne, -[-CH2-C(CH3)( COOCH3)-]n-), Tworzywo sztuczne bez zapachu, smaku, charakteryzujące się bardzo dobrą przepuszczalnością światła widzialnego 90 - 99% ( przepuszczalność promieni ultrafioletowych 70%).

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych powstałych w procesie polimeryzacji Polietylen, -[-CH2-CH2-]n-, biała substancja porowata lub biały proszek, gęstość 0,92-0,97 g/cm3, temperatura topnienia 110-137°C, termoplast.

Tworzywa sztuczne

Nylon, jedna z nazw handlowych (od słów New York i London) włókna syntetycznego z typu tworzyw sztucznych poliamidów, produkowanego od 1938.

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Rodzaje jezior: - tektoniczne; - wulkaniczne; - polodowcowe; - nadbrzeżne; - zakolowe; - krasowe; - zaporowe (sztuczne zbiorniki wodne).

Prognozowanie pogody - Sztuczne satelity

Na podstawie zdjec pochodzacych ze sztucznych satelitów mozna wykryc bardzo grozne zjawiska meteorologiczne jak huragany, a takze sledzic ich ruch przez co sluzby meteorologiczne moga ostrzec dane rejony o ewentualnym zagrozeniu.

Promieniotwórczość sztuczna

Wspólnie z mężem w 1933 odkryła zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton z fotonów, w 1934 - zjawisko sztucznej promieniotwórczości, które następnie badali.

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Natomiast sztuczny satelita nazywany inaczej sztucznym księżycem jest to obiekt wprowadzony przez człowieka na orbitę wokół planety. Sztuczny satelita jest wysyłany w kosmos z dokładnie określonym zadaniem.

Selekcja naturalna, selekcja sztuczna - Informacje Ogólne

Selekcja sztuczna (inaczej dobór sztuczny) zabieg hodowlany mający na celu utrwalenie lub silniejszy rozwój pożądanych cech, polegający na kojarzeniu par zwierząt obdarzonych takimi cechami, przekazywanymi dziedzicznie potomstwu.

Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteligencji?

Silna SI twierdzi, że można zbudować taki program, który będzie myślał podobnie do człowieka.

Słaba SI twierdzi, że mogą to być co najwyżej cechy zachowań, nie zaś rozumienie języka.

Jakie cztery nurty możemy wyróżnić w obszarze sztucznej inteligencji? Co jest trudniejsze do osiągnięcia?

Systemy myślące jak ludzie

Systemy myślące racjonalnie

Systemy zachowujące się jak ludzie <- Chyba to

Systemy zachowujące się racjonalnie

Jak stosować sztuczne oświetlenie przy fotografowaniu?

Niektórzy fotografowie używają do prac studyj­nych specjalnych, bardzo jasnych lamp fotogra­ficznych zasilanych z sieci i dających światło cią­głe. Zwykli fotografowie amatorzy używają jednak głównie lamp błyskowych. Najprostsze spaleniowe lampy błyskowe (obec­nie prawie zapomniane) oświetlały...