NAWA

, przykryta stropem (sklepieniem); część- kościoła zawarta między prezbiterium a kruchtą; w zależności od liczby naw rozróżnia się kościoły jedno- i wielonawowe, a w nich środkowa, szersza nazywa się główną: w XVI-XVIII w.

Nawa

Część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. W zależności od liczby n. rozróżnia się kościoły jedno-, dwu-, trzy-, pięcio- i siedmionawowe.

W założeniach wielonawowych rozróżnia się n. główną, sytuowaną na osi budynku, zazwyczaj szerszą od n. bocznych, oddzielonych...