Naszej ery

Czytaj Dalej

Szkoły prawne w I wieku naszej ery

Do połowy II wieku n.e. prawnicy skupiali się w dwóch szkołach: Prokulianów i Sabinianów. Szkoły te zajmowały się głównie nauczaniem prawników. Szkołę Prokulianów założył Antistius Labeo, pretor za Augusta. Stworzył on ponad 400 ksiąg. Jego następcą był Proculus. Inni znani prawnicy tej...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

    Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością.

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością.

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

Nazwy er zaczerpnięto z języka greckiego (patrz: tabela 8. Podstawą po­działu er na mniejsze jednostki były głównie skamieniałości przewodnie, natomiast długość trwania poszczególnych okresów i epok ustalono w oparciu o wyniki badań radiometrycznych.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyuczony schemat zachowania

Istnieje pewna część mózgu znana jako obszar limbiczny, która jest odpowiedzialna za nasze nastroje.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Manipulowanie

W pewnych przypadkach depresja staje się sposobem radzenia sobie z innymi ludźmi. Szczerze mówiąc, może ona być bardzo potężnym środkiem do manipulowania innymi i osiągania tego, czego się chce. Można posługiwać się depresją, by manipulować współmałżonkiem. Dzieci mogą ją wykorzystywać, by...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenia w myśleniu

Gdy człowiek pogrąża się w depresji, jego myślenie coraz bardziej pogrąża go w bólu. Innymi słowy, czuje się coraz bardziej pozbawiony nadziei, bezradny, bezwartościowy i winny. Jest wobec siebie bardzo krytyczny i poniża siebie. Ogólnie rzecz ujmując, gdy ktoś pogrąża się w depresji, umacnia w...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niewłaściwy system nagradzania

Dzieci uczą się reagowania na to, za co są nagradzane lub karcone. Przykład: jeśli w czasie depresji dziecko jest nagradzane możliwością zostania w domu i niepójścia do szkoły oraz dodatkową uwagą, będzie miało skłonności do reagowania depresją w swym zachowaniu. Jest niewłaściwie nagradzane za...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy może wywołać depresję. Wielu lekarzy ogólnych od lat już wie, że w pewnych (rzadkich) przypadkach depresji pomóc mogą leki wzmacniające pracę tarczycy. Dotyczy to nie tylko depresji spowodowanych niedoczynnością tarczycy, ale także innych jej przypadków. Czasami pomocne...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Cukrzyca

W naszej kulturze cukrzyca jest zbyt eksponowana.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie równowagi amin biogennych

Wspomnieliśmy już, że aminy mózgowe (szczególnie serotonina i noradrenalina) są neurotransmiterami, które znajdują się w synapsach komórek nerwowych. Obniżenie poziomu tych substancji uważa się za główny czynnik powodujący depresję. Oto przesłanki przemawiające za tą hipotezą:

1. Wiele lat temu lek...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego

Od pewnego czasu wiadomo, że istnieje związek między depresją a zaburzeniami w pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego. Dzięki współczesnym intensywnym badaniom w tej dziedzinie zależności te są coraz bardziej jasne. Przysadka mózgowa znana jest jako gruczoł główny i wydziela takie hormony, jak...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Brak równowagi elektrolitycznej

Przy depresjach mają miejsce zaburzenia elektrolityczne. Przykład: u pacjentów z zaburzeniem depresyjnym i maniakalnym (dwubiegunowym) odkryto zakłócenia w gospodarce organizmu sodem i potasem. Niejasne jest, czy te zakłócenia mają znaczenie pierwszorzędne czy drugorzędne. Chodzi o to, czy powodują...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Infekcje wirusowe

Depresja często towarzyszy chorobom wirusowym. Nawet gdy chory ma lekkie wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych, może zauważyć, że znajduje się w pewnej depresji (na poziomie fizycznym i biochemicznym). Krótkotrwałe zapalenie wirusowe może spowodować czasowe objawy depresji. Jak już wcześniej...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyczerpanie

Ignorowanie naszej potrzeby snu jest grzechem, ponieważ nasze ciało jest świątynią Boga. Nasze sny są symbolem wszystkich bieżących podświadomych konfliktów.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja wieku młodzieńczego

Gdy depresji ulegają dorośli, to wyglądają i zachowują się jak ludzie pogrążeni w depresji. Gdy jednak depresji ulega człowiek miody, jego stan objawia się w sposób nietypowy. Zamiast wyglądać i zachowywać się jak osoba zrozpaczona, może on wyrażać depresję w jakimś czynie. Nastolatki...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo poporodowa

Bardzo powszechne jest, że kobieta ulega poważnej depresji po urodzeniu dziecka, szczególnie pierwszego. Depresja poporodowa ma miejsce najczęściej u matek, które tłumią swe mieszane uczucia związane z dzieckiem. Posiadanie takich uczuć jest czymś normalnym. Opiekowanie się dzieckiem to ogromna...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo wieku średniego

Depresja wieku średniego jest czymś bardzo powszechnym. Szczególnie występuje u ludzi z osobowością obsesyjne— kompulsywną, którzy czują, że nigdy nie osiągną postawionych sobie celów. Zdając sobie z tego sprawę zaczynają się na siebie gniewać i popadać w depresję kliniczną. Inni ulegają depresji...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja i starość

W starszym wieku nasze zahamowania słabną z powodu utraty pewnych komórek mózgowych.