Nastolatki

Czytaj Dalej

WSPÓŁWYSTĘPOWANIE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH I ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 2 POGRANICZA U NASTOLATKÓW

Jeśli u nastolatka zaburzenie osobowości z pogranicza nie występuje w pełnej formie, spełnione kryteria behawioralne tego zaburzenia (nawet w liczbie mniejszej niż pięć) mogą faktycznie odzwierciedlać duże cierpienie emocjonalne oraz dysfunkcje (np.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DIALEKTYCZNĄ TERAPIĘ BEHAWIORALNĄ U NASTOLATKÓW MAJĄCYCH TENDENCJE SAMOBÓJCZE I INNE PROBLEMY PSYCHICZNE

Dialektyczna terapia behawioralna jest stosowana w leczeniu nastolatków w wielu formach: jako równoległa terapia indywidualna, w rozwijaniu umiejętności w grupach wielorodzinnych, w razie potrzeby w terapii rodzinnej, w formie konsultacji telefonicznych (z nastolatkiem i z rodzicami) pomiędzy sesjami, w formie konsultacji z terapeutami - wszystko po to, aby mogła spełniać swoje rozliczne funkcje.

Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją nastolatka

Znaczną poprawę przynoszą sytuacyjne próby behawioralne z udziałem nastolatka, a następnie sesje rodzinne, podczas których nastolatek umiejętnie komunikuje swoje przeżycia (zob.

BADANIA NAD DIALEKTYCZNĄ TERAPIĄ BEHAWIORALNĄ PROWADZONĄ Z NASTOLATKAMI NARAŻONYMI NA WYSOKIE RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

Korzystanie z tej terapii w leczeniu nastolatków - w formie standardowej lub zmodyfikowanej specjalnie z myślą o nastolatkach - jest obecnie powszechne (Miller i in.

Problemy dotyczące nastolatków

Ten fragment rozmowy z nastolatkiem ma na celu przekonanie go, że dolegliwości fizyczne będzie można skutecznie opanować, jednak pod warunkiem, że zaakceptuje on przedstawiony plan działania i będzie współpracował z zespołem hospicjum, przekazując informacje na temat swoich dolegliwości.

MODEL „GRUPY ABSOLWENTÓW" DLA NASTOLATKÓW

Dwugodzinne spotkania odbywają się raz na tydzień w okresie 16-tygodniowym, istnieje też możliwość przedłużenia leczenia o dalsze 16 tygodni, jeśli nastolatek potrafi wskazać konkretne cele leczenia.

NASTOLATKI Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI A DYSREGULACJA EMOCJONALNA

Określenie „nastolatki z wieloma problemami” oznacza więc także te osoby u których występuje wiele zaburzeń psychicznych.

DEFINICJE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH U NASTOLATKÓW

Zachowania samobójcze” obejmują dokonane samobójstwa, próby samobójcze oraz myśli samobójcze. Ponieważ ocena zamiarów samobójczych towarzyszących samouszkodzeniu często jest niełatwa, wielu specjalistów do spraw samobójstw uważa, że również samouszkodzenia należą do szerszej kategorii zachowań...

Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

Terapia indywidualna dla nastolatków

Sesje terapii indywidualnej są pierwszym środowiskiem, w którym nastolatek uczy się, jak wykorzystywać w życiu nowe umiejętności nabyte w grupie treningu umiejętności.

Trening umiejętności dla nastolatków

Głównym celem leczenia w Fazie 1 jest rozwijanie umiejętności behawioralnych. Jednakże nabywanie umiejętności w ramach psychoterapii indywidualnej jest bardzo trudne ze względu na potrzebę interweniowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwracania uwagi na inne kwestie. Dlatego lepiej jest się zajmować...

ANGAŻOWANIE NASTOLATKÓW W LECZENIE

To ostatnie stwierdzenie szczególnie się sprawdza w pracy z nastolatkami, gdyż zazwyczaj młodzi ludzie mieszkają w swoich unieważniających środowiskach i nie mają nadziei na poprawę sytuacji.

Alkohol i cukrzyca - wiadomości dla nastolatków

Po wypiciu alkoholu wzrasta zagrożenie niedocukrzeniem, stąd pamiętaj o regularnym przyjmowaniu posiłków.

pij alkohol z umiarem

nigdy nie pij alkoholu bez jedzenia

kiedy pijesz alkohol, zwłaszcza gdy jest to alkohol wysokoprocentowy, lub gdy piciu towarzyszy taniec, to zjadaj lub wypijaj...

Jaki sens mają zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dorastającego nastolatka?

Przeznaczenia: dla uczniów klas gimnazjalnych Czas trwania: lekcja 45min. / biologia lub godzina wychowawcza / Cele strategiczny:  Kształtowanie u młodzieży postaw prozdrowotnych Cele operacyjne: Uczeń:  Rozumie pojęcie edukacji zdrowotnej  Umie sformułować definicję zdrowia, dieta, zachowania prozdrowotne, zachowania antyzdrowotne, sprawność fizyczna, profilaktyka, higiena osobista  Umie wymienić negatywne i pozytywne skutki złej diety, braku ...