Nasienie

Czytaj Dalej

Jak wygląda badania nasienia

Jeśli badanie nasienia nie wykazuje zmian patologicznych wystarczająca jest pojedyncza analiza nasienia.

BADANIE NASIENIA

Rutyno­we badanie nasienia obejmuje: ■ ocenę właściwości fizykochemicznych i biofizycznych nasienia - objętość, szybkość upłyn­nienia nasienia; ■ ocenę mikroskopową plemników (tuż po uzyskaniu nasienia) - liczba plemników, rodzaj ruchu plemników, procent żywych plemników; ■ ocenę mikroskopową preparatu nasienia po specjalnym jego wybarwieniu - budowa ...

Nasienie

Oprócz składników nieorganicznych w nasieniu znajdują się liczne składniki organiczne, jak węglowodan fruktoza zużywany przez plemniki w ich przemianie materii, kwas cytrynowy, wolne kwasy aminowe i białka, między innymi enzymy, które powodują ścinanie się a następnie upłynnianie nasienia.

NASIENIE, sperma

Zamrożoną spermę gromadzi się w bankach nasienia, w komorach wypełnionych ciekłym azotem, w temperaturze -196°C. W placówkach tych gromadzi się również nasienie gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.

NASIENIE, pot. nasiono

W nasionach, w których bielmo jest także tkanką zapasową dojrzałych nasion, zarodek przybiera raczej małe rozmiary. Kaktusy i inne rośliny pustynne wytwarzają nasiona, których spoczynek indukowany jest światłem, nawet w obecności wody nasienie nie skiełkuje.

Nasienie

„Najmniejsze ze wszystkich nasion” jest ziarnko gorczycy tylko w porównaniu z ziarnem innych roślin uprawnych, nie zaś w porównaniu z nasionami wszystkich roślin.

DROGA NASIENIA

Z powyższego opisu wynika, że nasienie przebiega drogę okrężną, początek której leży w bliskości końca; przebieg ten tłumaczy się procesem zstępowania jądra w czasie rozwoju.

Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Nasienie, owocnia i owoc

U nasion bezbielmowych rozwijają się dwa pierwsze liście zarodkowe zwane liścieniami, które pełnią rolę organów spichrzowych. Nasiona możemy podzielić na bielmowe, bezbielmowe i obielmowe. Osłania tyle nasion, ile było w niej zalążków.

WYTRYSK NASIENIA

WYTRYSK NASIENIA, e ja k u la c ja — odruchstanowiący zakończenie aktu płciowego(-►kopulacja).