Napar z ziół

Napar jest to wyciąg wodny z roślin leczniczych, przygotowywany na gorąco lub nazimno. napar z owoców szakłaku sporządza się na zimno.

Napar z ziół na ciepło

Pozostałość można przelać gorącą wodą, uzupełniając w ten sposób ilośćnaparu właściwego. Gorące napary przygotowuje się przede wszystkim z surowcówolejkowych, np.

Napar z ziół na zimno

Rozdrobniony surowiec zalać przepisaną ilością przegotowanej wody o temperaturzepokojowej i pozostawić na pewien czas, nieraz nawet do 24 godzin (w zależności odsurowca).