Naczynie kapilarne

Czytaj Dalej

NACZYNIA WŁOSOWATE (kapilarne, włośniczki)

Najmniejsze i najwęższe, cienkościenne naczynia krwionośne, o średnicy ok.

Zastosowanie naczyń połączonych

Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku.

Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych

Krew zaczyna krążyć w całym układzie krwionośnym, który różnicuje się na naczynia tętnicze (arteriae), wyprowadzające krew z serca aż do sieci naczyń włosowatych (vasa capillaria), i na naczynia żylne (venae), odprowadzające krew z tej sieci do serca.

Naczynia i nerwy kości

z naczyniami biegnącymi w kanałach odżywczych Podobne jest unaczynienie większości kości płaskich i wielu kości krótkich; i tutaj poza układem naczyniowym okostnej tych kości jest jeden otworek lub więcej otworków, przez które biegną naczynia do szpiku czerwonego.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...

Naczynia mięśni

Naczynia chłonne mięśni biegną obok naczyń krwionośnych.

Pochewki naczyń

Cały powrózek jest nieruchomy, natomiast trzewa poruszają się ku górze oraz ku dołowi i mogą uciskać naczynia.

Naczynia i nerwy warg

Naczynia chłonne wargi górnej prowadzą do węzłów chłonnych podżuchwo-wych i szyjnych głębokich górnych; z wargi dolnej uchodzą tam również naczynia podśluzowe, natomiast podskórne dążą do węzłów podbródkowych.

Naczynia i nerwy policzków

Tętnice policzków pochodzą z kilku różnych źródeł: częściowo z tętnicy szczękowej zewnętrznej, częściowo z tętnicy poprzecznej twarzy (od skroniowej powierzchownej) i z tętnicy policzkowej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej).

Węzły chłonne, które znajdują się w niewielkiej liczbie w...

Naczynia i nerwy dziąseł

Naczynia chłonne tworzą bogate sploty zespalające się ze splotami sąsiednich okolic. Naczynia odprowadzające dochodzą częściowo do węzłów podżuchwowych, częściowo bezpośrednio do węzłów głębokich szyi.

Naczynia chłonne języka

W języku odróżniamy naczynia chłonne tylne, boczne i przednie, które towarzyszą odpowiednim naczyniom krwionośnym (gałęziom grzbietowym języka, t.

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

Naczynia chłonne uchodzą do węzłów podżuchwowych i szyjnych głębokich górnych; mają one liczne zespolenia z naczyniami chłonnymi dziąseł.

Naczynia i nerwy otrzewnej

Naczynia chłonne znajdują się zarówno w tkance podsurowiczej, jak i we właściwej błonie surowiczej.

NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

Naczynia chłonne rozpoczynają się tuż pod nabłonkiem błony śluzowrej i oplatają gruczoły; tworzą one tutaj dwie sieci: podnabłonkową i podgruczołową.

Naczynia chłonne jelita cienkiego

Naczynia chłonne — mleczowe (vasa chyli/era) jelita, jak wyżej wspomniano, pobierają tłuszcze; dlatego też limfę naczyń chłonnych jelita ze wrzględu na jej białawe zabarwienie nazwano mleczem (chylus), a naczynia chłonne jelit — naczyniami mleczowymi.

Naczynia chłonne jelita ślepego

Naczynia odprowadzające uchodzą do węzłów trzewnych. Poza tym limfatyczne drogi odprowadzające kierują się ku dołowi do węzłów dołu biodrowego, a u kobiety łączą się również z naczyniami prawego jajnika.

Naczynia limfatyczne odbytnicy

Naczynia limfatyczne, które w ścianie odbytnicy układają się podobnie jak w całym jelicie, rozchodzą się w trzech kierunkach wzdłuż naczyń krwionośnych: 1) naczynia części miednicznej uchodzą do węzłów krzyżowych, jak również do węzłów położonych między pęcherzem, gruczołem krokowym i odbytnicą: 2) z części kroczowej chłonka odpływa do węzłów podbrzusznych; 3) z okolicy odbytu parę pni biegnie dokoła ...

NACZYNIA CHŁONNE wątroby

Naczynia chłonne wątroby biegnące w więzadle wątrobno-dwunastniczym (tak samo jak naczynia pęcherzyka żółciowego, p. Naczynia powłoki otrzewnej przepony łączą się z naczyniami opłucnej.

Naczynia chłonne trzustki

Naczynia chłonne trzustki są w związku ze wszystkimi prawie węzłami górnej części brzucha i dlatego ze wszystkich narządów jamy brzusznej trzustka ma najbardziej rozgałęziony odpływ limfy.

Naczynia chłonne nosa

Naczynia odprowadzające z sieci chłonnej nosa są bardzo liczne: 1) górne rozpoczynają się na poziomie nasady nosa i uchodzą do górnych węzłów przyuszniczych; 2) środkowe rozpoczynają się poniżej poprzednich, ale również w części górnej nosa i uchodzą do dolnych węzłów przyuszniczych i do węzłów podżuchwowych; 3) naczynia dolne, najliczniejsze biegną przeważnie wzdłuż naczyń krwionośnych twarzy i ...