Naczyniak

Naczyniak

Czytaj Dalej

Naczyniak kości jamisty

Naczyniak kości jamisty (angioma caver-nosum) występuje najczęściej w kręgach, czaszce i w okolicy nasad kości długich. Naczyniak trzonu może przebiegać bezobjawo-wo, ale może też doprowadzić do zapadnięcia się kręgu i ucisku rdzenia.

Scyntygrafię naczyniaków wątroby

Scyntygrafię naczyniaków wątroby wykonuje się w dwóch fazach: faza dynamicza trwa około 2 min.