Naczyniak

Naczyniak

Naczyniak (łac. angioma) – nowotwór łagodny wywodzący się z układu naczyń krwionośnych. Najczęściej spotykane są naczyniaki niezłośliwe (łac. haemangioma). Łagodne naczyniaki limfatyczne (łac. lymphangioma) występują rzadko. Naczyniaki krwionośne złośliwe (łac. haemangiosarcoma) lub limfatyczne złośliwe (łac. lymphangiosarcoma) spotykane są wyjątkowo. Guzy naczyniakowe niezłośliwe nie...

Czytaj Dalej

Naczyniak kości jamisty

Naczyniak kości jamisty (angioma caver-nosum) występuje najczęściej w kręgach, czaszce i w okolicy nasad kości długich. Naczyniak trzonu może przebiegać bezobjawo-wo, ale może też doprowadzić do zapadnięcia się kręgu i ucisku rdzenia.

Scyntygrafię naczyniaków wątroby

Scyntygrafię naczyniaków wątroby wykonuje się w dwóch fazach: faza dynamicza trwa około 2 min.

Czym zajmuje się fizykoterapia?

Krioterapia wykorzystuje także ciekły azot do zamrażania powierzchownych zmian skóry albo błon śluzo­wych, jak naczyniaki.

Czym zajmuje się chirurgia kosmetyczna?

Duże znamiona wrodzone, jak naczyniak, są trudniejsze do usunięcia.

Lasery w kosmetyce.

Ze względu na tak dużą penetrację używa się go do koagulacji głębokich naczyniaków jamistych.

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

-nieprawidłowości naczyń (tak zwane malformacje naczyniowe, naczyniaki).

Omów wybrany okres ontogenezy

W jej obrębie pojawiają się brodawki, naczyniaki, przebarwienia lub bielactwo.

Żylaki podudzia

Leczenie obliteracyjne żylaków a) rys historyczny Już w roku 1851 Pravaz wstrzykiwał do naczyniaków, a później do żylaków 30% roztworu chlorku żelaza w ilości 1-2 kropel.

Budowa lasera

; c) do sterowania pracą maszyn roboczych, wytyczania torów wodnych w portach, chodników w kopalniach, do precyzyjnego pozycjonowania złożonych konstrukcji; d) w medycynie i biologii (mikrochirurgiczne zabiegi okulistyczne, bezkrwawe zabiegi chirurgiczne, oczyszczanie zębów z próchnicy, usuwanie naczyniaków, zabiegi kosmetyczne); e) do zapisywania i odtwarzania dźwięków i obrazów (gramofon cyfrowy, magnetowid); f) w technice wojskowej (pomiar odległości,

REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU TRAWIENIA

W scyntygrafii naczyniaków wykorzystuje się zdolność przylegania technetu do krwinek czerwonych przy specjalnym podaniu radioznacznika (znakowaniein vivo).

Statyczna scyntygrafia wątroby

■ Naczyniaki wątroby.

ANGIOGRAFIA NERKOWA

■ Anomalie naczyniowe dotyczące układu moczowego (naczyniaki i naczynia dodatkowe).

Nowotwory złośliwe skóry

Nowotwory łagodne obejmują całą grupę włókniaków, naczyniaków, mięśniaków, bliznowiec i inne.

DERMATOSKOPIA

naczyniaka, nabłoniaka barwnikowego, zmiany krwotoczne.

Guzy mózgu

guzy mózgu; ogniska patologicznej tkanki (nowotworowej lub zapalnej, a także pasożyty, naczyńiaki, torbiele) powodujące ciasnotę wewnątrzczaszkową. Charakterystyczne objawy — ogólne: bóle głowy i wymioty, bradykardia, zmiany zastoinowe na dnie oczu, niekiedy także zaburzenia świa­domości i napady...

Krwotok

Przyczyny: choroby naczyń (miażdży­ca i nadciśnienie, -> kolagenozy), ura­zy, wady rozwojowe (tętniaki, ano­malie tętniczo-żylne, naczyniaki).

Przepływ krwi przez płuca

w rozstrzeniach oskrze­li), w wadach serca z przeciekiem z prawej połowy serca do lewej, w niedodmie, obkurczeniu się tkanki płucnej, w zapaleniu płuc, w tętni-czo-żylnych przeciekach w płucach i naczyniakach płuc, przy nieprawidło­wych wartościach stosunku wentylacji do przepływu.

Chylothorax

Inne rzadkie przyczyny — gruźlica węzłów chłonnych śródpiersiowych, zakrzep lewej żyły podobojczykowej, tętniak tętnicy głównej, łagodny naczyniak przewodu piersiowego wspólnego.

Brodawczak pęcherza

Prócz tego rzadko spotyka się gruczolaki, naczyniaki, włókniaki i nerwiaki.

NIEDOKRWIENNA CHOROBA JELITA

Inną trudną do rozpoznania przyczyną krwotoków pochodzenia naczyniowego jest naczyniak(haemangioma).