Naczyniak

Naczyniak

Naczyniak (łac. angioma) – nowotwór łagodny wywodzący się z układu naczyń krwionośnych. Najczęściej spotykane są naczyniaki niezłośliwe (łac. haemangioma). Łagodne naczyniaki limfatyczne (łac. lymphangioma) występują rzadko. Naczyniaki krwionośne złośliwe (łac. haemangiosarcoma) lub limfatyczne złośliwe (łac. lymphangiosarcoma) spotykane są wyjątkowo. Guzy naczyniakowe niezłośliwe nie...

Czytaj Dalej

Naczyniak kości jamisty

Naczyniak kości jamisty (angioma caver-nosum) występuje najczęściej w kręgach, czaszce i w okolicy nasad kości długich. Naczyniak trzonu może przebiegać bezobjawo-wo, ale może też doprowadzić do zapadnięcia się kręgu i ucisku rdzenia.

Scyntygrafię naczyniaków wątroby

Scyntygrafię naczyniaków wątroby wykonuje się w dwóch fazach: faza dynamicza trwa około 2 min.