Myszka stawowa

Czytaj Dalej

Powierzchnie i chrząstki stawowe

Panewki wytwarzają się zwykle na końcach stawowych kości, któro znajdują się bliżej przyczepów mięśni, główki stawowe odwrotnie — powstają na końcach stawowych bardziej odległych od przyczepów mięśni.

Fizyczne i biologiczne właściwości chrząstki stawowej

Chrząstka stawowa jest więc prawdziwą warstwą ochronną dla końców stawowych kości. Chrząstka stawowa nie ma bowiem ochrzęstnej, z której mogłaby postępować regeneracja.

Torebka stawowa

Torebka stawowa łączy końce stawowe kości i odgranicza staw od otoczenia. W jednych miejscach bardzo gruba, tworzy mocne pasma, które nazywamy więzadła mi stawowymi (ligamenta articularia*).

Maź stawowa

wycięcia okienka w torebce stawowej w celu lepszego wchłaniania się wysięku w jamie stawowej.

Jama stawowa

Końce stawowe są do siebie przyciskane głównie pod wpływem zewnętrznego ciśnienia powietrza i pociągania mięśni (p. Na przekrojach szczelina stawowa występuje w postaci linii stawowej.

Więzadła stawowe

hamują zbyt wydatne ruchy, chroniąc staw przed zwichnięciem w przypadku ruchów wykonywanych z nadmierną siłą: przeciwdziałają oddalaniu się końców stawowych od siebie.

Obrąbki stawowe

Czynność ich jest różnorodna: powiększają oraz pogłębiają panewkę i przyczyniają się dzięki temu do zabezpieczenia ruchów, a także służą jako sprężyste pierścienie ochronne przeciw uderzeniom główki stawowej.

Krążki stawowe

Zabezpieczenie aparatu stawowego przed zwichnięciem {luxatio) jest różnorodne; gdy stawy zabezpieczone są przez kształt powierzchni stawowych, mówimy o zabezpieczeniu kostnym (np.

Wyrostki stawowe

Jedna para jest skierowana ku górze i jej powierzchnie stawowe są zwrócone mniej więcej ku tyłowi, druga para jest skierowana ku dołowi i jej powierzchnie są skierowane mniej więcej do przodu.

Powierzchnie stawowe

Powierzchnia stawowa głowy jest skierowana ku górze i do przodu; jest więc zwrócona do guzka stawowego, i tylko ta część powierzchni głowy służy do połączenia stawowego i jest pokryta włóknistą chrząstką stawową.

Krążek stawowy

Chrząstka ta dzieli jamę stawową na dwie całkowicie oddzielone od siebie i nad sobą położone komory stawowe. Stanowi ona przenośną panewkę, którą w chwili otwierania ust mięsień skrzydłowy boczny wraz z głową żuchwy przesuwa do przodu z dołka na guzek stawowy.

Torebka stawowa

Obie komory jamy stawowej mają oddzielną błonę maziową, która wyściela od wewnątrz błonę włóknistą, ale nie pokrywa krążka stawowego. Torebka stawowa jest luźna i dzięki temu pozwala w czasie otwierania ust na wysuwanie się głowy żuchwy do przodu z dołka na guzek stawowy.

Więzadła stawowe

Więzadło klinów o-żuchw o we (ligamentum sphenorjiandibulare) biegnie po stronie przyśrodkowej w pewnej odległości od torebki stawowej od tyłu i góry ku przodowi i do dołu.

Panewka stawowa

W zależności od tego, czy wewnątrz stawu panuje ciśnienie większe czy mniejsze od zewnętrznego, jest ona wciśnięta pod więzadłem poprzecznym panewki do wypustek błony maziowej torebki stawowej, lub też wessana z powrotem do dołu panewki.

Łąkotki stawowe w kolanie

Zależnie od ciśnienia, jakiego doznają ze strony powierzchni stawowych, łąkotki grubieją lub spłaszczają się oraz zakrzywiają silniej lub słabiej. Dzięki temu mogą się lepiej dostosować do kształtu stykającego się z nimi w danym ruchu odcinka powierzchni stawowej.

Mięsień stawowy kolana

stawowy kolana napina torebkę stawu kolanowego i chroni ją przed wpukleniem między rzepkę a kość udową podczas prostowania kolana.

SIEĆ STAWOWA ŁOKCIA

Podpowięziowc naczynia okolicy łokciowej dokoła nadklykci kości ramiennej, wyrostka łokciowego kości łokciowej oraz torebki stawu łokciowego wytwarzają obszerną sieć stawową łokcia (rete articulare cubili). W całym obszarze działania tych łańcuchów zespoleniowych t. ramienna może być...

Sieć stawowa kolana

środkowej kolana podążającej do tylnej ściany torebki stawowej wszystkie pozostałe na przedniej stronie stawu tworzą silną sieć tętniczą.

Dopływy sieci stawowej kolana

podkolanowej; jako tętnice stawowe i kostne nie są one dostatecznie rozszerzalne.

Żyły stawowe żuchwy

stawowe żuchwy (w.