Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

  W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy napiaskowe

  Murawy szczotlichowe są ubogimi gatunkowo zbiorowiskami pionierskimi, znoszącymi kwaśne podłoże i zasiedlającymi siedliska bezwapienne i ubogie w substancje organiczne o przepuszczalnych glebach. W trakcie dalszego rozwoju gatunki muraw napiaskowych są wypierane przez gatunki suchych muraw.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy bliźniczkowe

Tak można znaleźć wśród muraw bliźniczkowych suche „trawiaste mumie" o twardych, zdrewniałych pochwach liściowych. Gatunkami charakterystycznymi tych muraw są poza tym krzyżo-wnica zwyczajna i krzyżownica ostroskrzydeł-kowa oraz arnika górska.

Murawa

Całoroczne utrzymywanie pow. glebyw sadzie lub tylko w międzyrzędziach wstanie całkowitego zadarnienia. Przez długiczas obawiano się stosowania m. w sadzie,ponieważ korzenie traw konkurują z korzeniamidrzew o wodę i składniki pokarmowe.

Obawy te były przesadne, albowiem większośćkorzeni znajduje się...