Muhammad

Czytaj Dalej

AWERROES, Ibn Ruszd, Abul - Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad

ur. 1126 w Kordowie, zm. 10 XII 1198 w Maroku, Arab. filozof i lekarz. Pochodził z rodziny prawniczej; otrzymał wykształcenie teol., filoz., med., prawnicze i matematyczne; ok. 1153 wyjechał do Maroka, gdzie założył kolegium nauk. oraz opracował komentarze do dzieł Arystotelesa; ok. 1169 objął funkcję...

GHAZALI al -, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al - Tusi

Ł a c . Algaxel, ur. 1058 w Tus ( C h o r a s a n ) , zm. 1111tamże, arab. filozof, teolog i mistyk. Początkowo uczył się—» sufizmu w Tus, nast. studiował w Niszapur u al-Dżuwajniego(zwolennika al-Aszariego); 1091 został prof, teologiii prawa muzułm. na Akademii Nizamijskiej w Bagdadzie;po 1095...

IBN ARABI, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Muhji ad - Din

ur. 7 VIII 1165 w Murcji (Hiszpania), zm. 16 XI 1240w Damaszku, arab. mistyk.

W 1173 zamieszkał w Sewilli, gdzie przebywał z przerwamido 1194; tam oraz w in. miastach Hiszpanii i Afryki Pn. zapoznałsię z nauką islamu (fikh) oraz —> hadithami; 1194 opuściłHiszpanię arab. i udał się do Mekki (—> hadżdż)...

MURAD BEJ Muhammad (1750 - 22 IV 1801), wódz Mameluków

Pobity przez Bonapartego 1798 w bitwie pod Piramidami, wycofał się do Górnego Egiptu, ścigany przez Desaixa. Pokłócony z władzami turec., odmówił uczestniczenia w bitwie pod Heliopolis. Zawarł 14 III 1800 porozumienie z Kleberem, uznał zwierzchność Francji, w zamian za co oddano mu Górny Egipt...