Mózgowie

Mózgowie

Mózgowie (łac. cerebrum) – najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców (w tym u człowieka) znajdująca się w czaszce. Najważniejsze jego funkcje to sterowanie, nadzorowanie działania, homeostaza organizmu (m.in. częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi, równowaga wodno-elektrolitowa, temperatura ciała), a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze...

Czytaj Dalej

Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

Żyły mózgowia

O ile tętnice mózgowia po utworzeniu koła tętniczego na podstawce mózgu promienisto wysyłają z niego gałęzie do wszystkich części istoty szarej i białej, o tyle żż. mózgowia (w. encepkali) kierują sie zupełnie innymi drogami; w swym przebiegu nie towarzyszą one tętnicom i dlatego też mają inne...

Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

•    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

-    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

-...

Opony mózgowia - funkcje

Ochraniają mózgowie

Tworzą rusztowanie i ochronę dla tętnic, żył i zatok żylnych

Ograniczają przestrzenie wypełnione płynem, który jest nieodzowny w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Zawierają komórki kościotwórcze (opona twarda)

Opony mózgowia ułożone są w...

Mózgowie. Budowa piętrowa

Mózgowie jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki. U człowieka mózgowie składa się z pięciu części: przodomózgowie, które obejmuje kresomózgowie oraz międzymózgowie; śródmózgowia oraz tyłomózgowia w którym rozróżnia się rdzeniomózgowie zawierające rdzeń...

Mózgowie

mózgowie; górna część ośrodko­wego układu nerwowego położona w jamie czaszki, składająca się z 2 półkul mózgowych, pnia mózgu, na którym są osadzone oraz -> móż­dżku. Wierzchnia warstwa komórkowa półkul mózgowych — kora mózgowa, zespala najwyższe ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe...

Unaczynienie tętnicze mózgowia

Mózgowie zaopatrywane jest w krew przez cztery naczynia – dwie tętnice szyjne wewnętrzne oraz dwie tętnice kręgowe. Naczynia te dochodzą odpowiednio od tętnic szyjnych wspólnych – tętnice szyjne wewnętrzne – oraz od tętnic podobojczykowych – tętnice kręgowe. Są pośrednio gałęziami łuku...

Mózgowie

Mózg, międzymózgowie i śródmózgowie leżą w przestrzeni nadnamiotowei, natomiast móżdżek i tyło mózgowie w przestrzeni podnamiotowej. Granica między nimi przebiega mniej więcej na wysokości guzowatości potylicznej zewn. (proluberantia occipitalis ext.), ew. kresy karkowej górnej (linea nuchae sup.) (ryc...

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość...

DOPPLER NACZYŃ MÓZGU

Duża grupa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z zaburzeniami ukrwicnia mózgu. Dzięki dopplerowskiej metodzie ultrasonografii możliwa jest ocena stanu ukrwienia mózgu. Badając na szyi główne pnie naczyniowe mózgu - tętnice szyjne wewnętrzne oraz tętnice kręgowe - można ocenić ich...

Żyły mózgowia

Tworzą dwa układy powierzchowny i głęboki. Liczne zespolenia uniemożliwiają rozgraniczenie dorzecza żyły wielkiej mózgu, której basen naczyniowy określa się jako głęboki, od pozostałego obszaru żylnego układającego się powierzchownie.Żyły powierzchowne uchodzą do zatok opony twardej. W ich...

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Czynniki Hominizacji - (uczłowieczenie człowieka)

Czynniki biologiczne:

- Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie);

- Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa;

- Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania);

- Pionizacja postawy(zejście z drzew)...

Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

1. W teorii ewolucji termin ten oznacza proces powstania gatunku człowiek rozumny Homo sapiens. Do jego najważniejszych cech hominizjacji zaliczamy:

spionizowanie postawy ciała,

dwunożny chód,

trzykrotne powiększenie objętości mózgu,

wykształcenie mowy,

umiejętność wytwarzania...

Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego

Strunowce (Chordata) to zwierzęta tworzące odrębny typ dzielący się na trzy podtypy systematyczne: osłonice, bezczaszkowce (Acrania) oraz kręgowce (Vertebrata). Ryby należą do kręgowców. Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejsze bezczaszkowce. Współczesne...

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...

Budowa ludzkiego oka - BUDOWA I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OKA

Twardówka (białkówka) (sclera) jest najbardziej zewnętrzną, nieprzejrzystą częścią oka. Zbudowana jest z białawej błony włóknistej łącznotkankowej. Twardówka jest bardzo mocna, utrzymuje stały, kulisty kształt gałki ocznej. W przedniej części oka przechodzi w rogówkę, z tyłu w pochewkę nerwu...

Cechy strunowców

1. Wszystkie posiadają strunę grzbietową, która u niżej uorganizowanych zachowuje się przez całe życie.

U wyżej uorganizowanych przekształca się w kręgosłup. Zakłada się z dachu prajelita, lub z przedniego odcinka smugi pierwotnej. Struna grzbietowa spełnia funkcję:

- wyznacza długą oś...

Charakterystyka gadów

Charakterystyka gadów:

Budowa morfologiczna:

- Części ciała - głowa, szyja, tułów, ogon

- Dwie pary kończyn wolnych typu lokomocyjnego o planie budowy takim samym jak u płazów (jednak występują tu różnorodne rozwiązania - beznogie węże i uskrzydlone pterozaury)

- Wzmocnienie kośćca i...