Mózgowie

Mózgowie

Czytaj Dalej

Żyły mózgowia

O ile tętnice mózgowia po utworzeniu koła tętniczego na podstawce mózgu promienisto wysyłają z niego gałęzie do wszystkich części istoty szarej i białej, o tyle żż. mózgowia (w. encepkali) kierują sie zupełnie innymi drogami; w swym przebiegu nie towarzyszą one tętnicom i dlatego też mają inne...

Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

•    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

-    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

-...

Opony mózgowia - funkcje

Ochraniają mózgowie

Tworzą rusztowanie i ochronę dla tętnic, żył i zatok żylnych

Ograniczają przestrzenie wypełnione płynem, który jest nieodzowny w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Zawierają komórki kościotwórcze (opona twarda)

Opony mózgowia ułożone są w...

Mózgowie. Budowa piętrowa

Mózgowie jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki. U człowieka mózgowie składa się z pięciu części: przodomózgowie, które obejmuje kresomózgowie oraz międzymózgowie; śródmózgowia oraz tyłomózgowia w którym rozróżnia się rdzeniomózgowie zawierające rdzeń...

Mózgowie

mózgowie; górna część ośrodko­wego układu nerwowego położona w jamie czaszki, składająca się z 2 półkul mózgowych, pnia mózgu, na którym są osadzone oraz -> móż­dżku. Wierzchnia warstwa komórkowa półkul mózgowych — kora mózgowa, zespala najwyższe ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe...

Unaczynienie tętnicze mózgowia

Mózgowie zaopatrywane jest w krew przez cztery naczynia – dwie tętnice szyjne wewnętrzne oraz dwie tętnice kręgowe. Naczynia te dochodzą odpowiednio od tętnic szyjnych wspólnych – tętnice szyjne wewnętrzne – oraz od tętnic podobojczykowych – tętnice kręgowe. Są pośrednio gałęziami łuku...

Mózgowie

Mózg, międzymózgowie i śródmózgowie leżą w przestrzeni nadnamiotowei, natomiast móżdżek i tyło mózgowie w przestrzeni podnamiotowej. Granica między nimi przebiega mniej więcej na wysokości guzowatości potylicznej zewn. (proluberantia occipitalis ext.), ew. kresy karkowej górnej (linea nuchae sup.) (ryc...

Żyły mózgowia

Tworzą dwa układy powierzchowny i głęboki. Liczne zespolenia uniemożliwiają rozgraniczenie dorzecza żyły wielkiej mózgu, której basen naczyniowy określa się jako głęboki, od pozostałego obszaru żylnego układającego się powierzchownie.Żyły powierzchowne uchodzą do zatok opony twardej. W ich...