Motor (tygodnik)

Czytaj Dalej

CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich

CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowydla rodzin polskich, czasopismo wyd. w Warszawie1898-1905; kontynuacja tygodnika „Romans i Powieść".Wyd. A. Pajewski, red. J. Sliwowski, od 1902 wyd. i red. W.Umiński, 1905 red. S. Kozicki. Zawierała gł. utwory beletrystyczne(pol. i tłum.), artykuły...

DZIENNIK LITERACKI, tygodnik

DZIENNIK LITERACKI, tygodnik (3 razy na tydzień 1856-58, 2 razy 1859-63) lit., wyd. we Lwowie 1852-54 i 1856-70 przez W. Manieckiego, od 1863 przez J. Dobrzańskiego, red. przez K. Szajnochę, 1853-54 F. Łobeskiego, 1 V 1856-65 przez Dobrzańskiego, który objął redakcję po zawieszeniu „Nowin" (1854-56)...

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr. oraz krytyce nauk. i lit., wyd. w Warszawie 1821-22 przez N. Glucksberga, red. (od 1822?) przez A.T. Chłędowskiego (autora poważnej części materiałów). Ambitne pismo, wzorowane na jenajskiej „Allgemeine Literaturzeitung", starało się...

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny, od 1900 podtyt. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny, tygodnik wyd. w Warszawie 1886-1905. Zał. przez J.L. Popławskiego, J. K. Potockiego, A. Więckowskiego i in., początkowo (do nru 10) podpisywany przez W. Kiersza, nabyty nast. w imieniu...

KALINA, ilustr. tygodnik

KALINA, ilustr. tygodnik (okresowo dwutygodnik) lit.-artyst. i dydakt. poświęcony sprawom kobiecym i wychowaniu młodzieży, wyd. w Krakowie 1866-70. Faktycznymi red. byli: M. Bałucki i A. Szczepański. Od 1869 wydawcą i red. był S. Gralichowski, obok A. Dawidowicza jako „kierującego redakcją"...

KMIOTEK, tygodnik ilustr. dla ludu

KMIOTEK, tygodnik ilustr. dla ludu, wyd. w Warszawie 1860-66 nakładem M. Glucksberga, red. początkowo przez J.K. Gregorowicza, od 1861 przez W.L. Anczyca. Treść pisma wypełniały artykuły o tematyce rei. i moralnej, opowiadania z historii Polski i Litwy, popularne wykłady na tematy rolnicze, opisy...

KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany

KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany, czasopismo wyd. w Warszawie 1871-1904 i IV 1908-VII 1914, początkowo nieregularnie pod różnymi tytułami, m.in. „Ostroga", „Kosa". Wydawcami K. i częściowo red. odpowiedzialnymi byli: M. Dzikowski (1871-73), A. Pajewski (1873-1904), F. Kasprzykiewicz...

KRAJ, tygodnik polit.-społ.

KRAJ, tygodnik polit.-społ., wyd. w Petersburgu 1882-1909 (od 1907 dziennik). Zał. przez W. Spasowicza i E. Piltza, który był red. do 1906. Od 1890 stanowił własność spółki wydawn., do której wchodzili przedstawiciele wielkiego kapitału i ziemiaństwa pol.: J. Bloch, W. Branicki, E. Herbst, L...

KULTURA, tygodnik lit., wyd. w Warszawie

KULTURA, tygodnik lit., wyd. w Warszawie 1931-32 pod red. K. Wierzyńskiego; początkowo dod. niedzielny do „Expressu Porannego", 1932 pismo samoistne. K., założona z inspiracji czynników sanacyjnych jako potencjalna konkurencja -> „Wiadomości Lit.", nie rozwinęła własnego programu. Położyła pewne...

KULTURA, tygodnik lit.-artyst. i społ., wyd. w Poznaniu

KULTURA, tygodnik lit.-artyst. i społ., wyd. w Poznaniu 1936-39 przez Naczelny Instytut Akcji Kat. (formalnie od pocz. 1939). Inicjatorem i red. nacz. pisma był ks. S. Bross (do maja 1938). Adresowane do inteligencji kat., zamieszczało problemowe art. o tematyce filoz.-rel., kult. i społ., prozę i poezję...

KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie

KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1963-81; powst. z połączenia —»,,Przeglądu Kult." i —» „Nowej Kultury"; red. nacz.: J. Wilhelmi, od 1973 D. Horodyński, wśród członków zespołu red. m. in. R. Bratny i B. Czeszko. Pismo bliskie formule magazynu kult. adresowanego do szerokiej i...

KUŹNICA, tygodnik społ.-lit.

KUŹNICA, tygodnik społ.-lit., wyd. 1945-50, pocz. w Łodzi (VI-IX 1945 jako mies.), od maja 1949 w Warszawie, pod red. S. Żółkiewskiego (do 12 XII 1948), nast. P. Hoffmana. Pismo grupy intelektualistów i pisarzy związanych z PPR, powst. z inicjatywy m. in. J. Borejszy jako „wielka trybuna postępowej...

LITERATURA, tygodnik społ.-lit.

LITERATURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1972-81; w składzie zespołu red. m. in. J. Putrament (red. nacz.), K. Dziewanowski, G. Gotesmann (do 1975), J. Koprowski, R. Matuszewski (do 1976), J. Rogoziński (do 1979), M. Sprusiński, J. Syski. Korzystając ze współpracy uczonych i specjalistów...

MŁODOŚĆ, tygodnik społ., nauk. i lit.

MŁODOŚĆ, tygodnik społ., nauk. i lit., wyd. w Warszawie 1905-06 (nr 1-3) przez H. Juszkiewicza i H.J. Rygiera. Pismo, odzwierciedlające rewol. nastroje postępowej inteligencji warsz., grupowało wybitnych publicystów, pisarzy i naukowców; tu ukazały się m. in. głośne artykuły B. Prusa (Oda do...

MOMUS, tygodnik humoryst.

MOMUS, tygodnik humoryst., wyd. w Warszawie jako dodatek do -> „Wandy" 3 VI-23 XII 1820, kontynuowany pt. „Pot-pourri" I-IX 1821, red. i zapełniany przez A. Żółkowskiego. Chwytając na gorąco nastroje i wydarzenia w kraju i za granicą, redaktor posługiwał się małymi formami humoryst. i satyr.:...

MUCHA, ilustr. tygodnik humorystyczny

MUCHA, ilustr. tygodnik humorystyczny, wyd. w Warszawie 1871-1939 z przerwami 1906, 1913, 1917 (przez pewien czas wyd. w Moskwie), 1918; wznów. 1946, wychodziła do końca 1952. W 1906-07 i 1912 na skutek szykan cenzury zmieniała tytuł („Dzięcioł", „Motyl". „Facet", „Chochoł", „Kruk" itp.). Wydawcami i...

NASZ KRAJ, tygodnik ilustr.

NASZ KRAJ, tygodnik ilustr., wyd. we Lwowie 1906-11. Wraz z kolejnymi zmianami red. przechodził rozmaite przeobrażenia: od eklektycznego magazynu, poświęconego w znacznej mierze rozważaniu bohaterskiej przeszłości nar. i walk o niepodległość, opartego gł. na współpracy literatów lwow. (A...

NIEWIASTA, tygodnik społ.-kult. dla kobiet

NIEWIASTA, tygodnik społ.-kult. dla kobiet, wyd. w Krakowie 1860-63, przez K.J. Turowskiego. „N." zasadniczo głosiła program solidaryzmu nar., propagowała obywatelski wzór pełnej cnót kobiety patriotki. W piśmie jednak zamieszczało swe prace wielu pisarzy młodych, należących do tzw. pokolenia...

NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit.

NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1950-63, red. kolejno przez: P. Hoffmana, J. Putramenta (od lutego 1952), ponownie Hoffmana (od wiosny 1953), W. Woroszylskiego (od grudnia 1956), J. Piórkowskiego (od nru 5 z 1958), S. Żółkiewskiego (od nru 20 z t.r.) i H. Michalskiego (od pocz. 1962)...

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI, NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult.

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI —> „Rozrywki dla Dzieci". NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult., wyd. we Wrocławiu 1956-57; red. nacz. T. Lutogniewski. Do zmieniającego się zespołu red. należeli wrocł. poloniści i literaci (m. in. T. Mikulski, R. Wołoszyński, Cz. Hernas), sekretarzem był Z. Kubikowski...