MOTOR

^> Poruszyciel; ję­zykowa kalka łacińskiego tłumaczenia wy­rażeń użytych przez Arystotelesa w Meta­fizyce (III, 8; XI, 6-7): a) tó proton kinoun (= primum movens) — pierwszy motor, tó kinoun akineton auto (= movens non motum, motor immobilis) — motor nieruchomy, nie poruszony sam przez się.

PIERWSZY MOTOR

  PIERWSZY MOTOR gr. —> Motor (a).