Most Golden Gate

Most Golden Gate

Czytaj Dalej

Mosty warszawy

Ośmioprzęsłowy łukowy most stalowy, wsparty na kamiennych filarach, miał długość 506 metrów, jezdnie o szerokości 15 m i w odróżnienu od mostu Kierbedzia chodniki dla pieszych o szerokości po 3,2 m.

LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

Ponadto wsławił się przelotem nad ulicami San Fran­cisco na wysokości trzeciego piętra oraz wykonaniem pętli wokół przę­sła mostu Golden Gate.

Japan - Country of my dreams

Japan proper has four main islands, which are (from north to south) Hokkaido (most sparsely populated of the major islands of Japan; once called Yezo, it received the name Hokkaido [region of the northern sea] in 1869), Honshu (the largest island, where the capital and most major cities are located), Shikoku (separated from Honshu and Kyushu by the Inland Sea; the smallest of the major islands of Japan, its has high mountains and steep slopes), and Kyushu (the third largest,

Mosty wiszące

Do innych wielkich mostów wiszących należy zaliczyć słynny Golden Gate Bridge w San Fran­cisco, japońskie mosty wiszące wchodzące w skład mostu Honsiu-Sikkoku oraz most nad rzeką Humber w Wielkiej Brytanii, w tej chwili najdłuższy most świata, z przęsłem długości 1,4 km.

Jak powstał i czym jest Most Brooklyński (Brooklyn Bridge)?

Mosty wiszące budowano co pra­wda wcześniej, jednak Most Brooklyński był pier­wszym na świecie dużym mostem, do którego bu­dowy użyto nowego materiału. Co więcej Most Brooklyński nie jest największym mostem w Nowym Jorku!

Zadania profilaktyczne koron i mostów tymczasowych

Dlatego w przypadku szlifowania zębów w odcinkach bocznych stosowanie uzupełnień tymczasowych (koron, mostów) powinno być wskazaniem bezwzględnym.

Ogólna charakterystyka mostów protetycznych

Najmniejszy most jest mostem dwuczłonowym, składającym się z jednego elementu filarowego i jednego przęsłowego.

Wskazania do stosowania mostów protetycznych

Niekiedy przed przystąpieniem do wykonywania mostu istnieje konieczność eliminacji zaburzeń zwarciowo-artykulacyjnych a często most jest jednym z elementów usuwających istniejące nieprawidłowości.

Mosty metalowe licowane tworzywami sztucznymi

Techniczne wykonanie mostu licowanego tworzywem w porównaniu z mostami jednolicie metalowymi, różni się postępowaniem laboratoryjnym przy sporządzaniu przęsła mostu przeznaczonego do olicowania.

Jarosław Iwaszkiewicz - Most

Most, który się buduje, jest niby ruina.

Alaska - one of the most beautiful states

In many ways, air travel is the most important form of transportation. Anchorage is Alaska's most heavily populated city, and Alaskans tend to either love it or hate it.

Digital photography

But, before you start dancing around the ashes of the digital camera, realize that perhaps the most important word in the previous sentence is the word, today. And most industry bigwigs say, "Not now.

Do zoo's serve a useful purpose, or are they unfair to animals?

Most of us usually do not see the difference between these animals and the other ones, which have always been wild and have lived on the open ground. In fact such a trip is attractive for most children only because of colourful stickers, ice cream or slides proposed by zoos.

Mistakes most frequently made by Poles

MISTAKES MOST FREQUENTLY MADE BY POLES -- typical Polish errors in English and how to correct them.

My favourite city

The most interesting and attractive place in the whole town is definately "The Pier". There are an Indian Restaurant, a pub called "The Pier", a video lending-shop, a night-club, an ice-cream shop and the most important "The Amusement".

The young people nowadays think that the money is all and when they grow up, they find that out for certain

Most of the students straight from the lectures run to work, where they stay all day long. And we, the young people, know about it(at least most of us).

The person I most admire - Marilyn Manson

Their most popular songs are "Rock is dead"(from the film "Matrix"), "Beautiful people" and "The dope show".

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

As for as I’m concerned I personaly would take money as the most attractive. I think money are the most attractive of these three.

The best book you have read

Firstly, one of the most important things is that this book shows how America looks in 19th century. In conclusion I would like to say, that „Dances with wolves” is the most important book in my life and I read it again from time to time.

TV with no violence would be too boring for most people – what’s your opinion?

This time POLSAT – most popular tv program now emited over 10 hours a day silly and stupid brasilian novels without violence and I don’t know women which don’t watch that.