VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, biografia panegiryczna Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, pierwsza w Polsce, ujęta w duchu humanizmu renesansowego biografia panegiryczna —> Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha, powst.