Morderstwo

Czytaj Dalej

Eutanazja - problem czasów współczesnych - morderstwo czy miłosierdzie?

1 Eutanazja jest to świadome uśmiercanie (świadoma tanazja), gdy zarówno jego dawca (sprawca, tanast) jak i jego biorca (doznawca, tanant) pragną tego uśmiercenia i w tym sensie uznają je, każdy za swoje dobro, to znaczy oceniają je dodatnio. Autoeutanzja: eutanazja, gdy dawcą i biorcą jest jedna i ta sama osoba. Przeciwieństwem eutanazji i autoeutanazji jest takie świadome uśmiercanie, gdy dawca (tanast) ocenia je dodatnio zaś biorca (tanant) ocenia je ujemnie. Dla tego typu ...