Montaigne

Czytaj Dalej

Erazm, Montaigne i humanizm

U schyłku średniowiecza pojawiły się w kulturze nowe prądy. W centrum zainteresowania znalazł się człowiek, wzrosło znaczenie poznania rozumowego i tolerancji, przede wszystkim w sprawach sumienia.

Średniowiecze często postrzega się jako okres upadku nauki. Rzeczywiście w końcowym okresie...

Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Antropologia

Michel de Montaigne uważał,  że dusza ludzka rodzi się drogą naturalną wraz z ludzkim ciałem, posiada zatem naturę cielesną. Odrzucał koncepcję nieśmiertelności duszy. Uznał,  że metempsychoza jest niedorzecznością, człowiek istnieje tylko w świecie ziemskim, a śmierć jest ostatecznym kresem...

Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Gnoseologia

Przedmiotem poznania są jedynie bezsporne fakty z  życia ludzkiego. Nie powinno się dążyć do opracowywania ogólnych teorii. Trzeba opisywać świat i ludzi. Chcieć w ogólny sposób ująć naturę wszystkich ludzi to, chcieć ścisnąć wodę w garści. Michel de Montaigne był sceptykiem. Wątpił w...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

Michel de Montaigne (1533 - 1592)

Powszechnie nazywano go „francuskim Talesem”. W 1580 roku wydał Próby, dzieło napisane w języku francuskim. Tworzył w formie eseju (swobodnej formy wyrażania myśli językiem zbliżonym do mowy potocznej). Pozwalało mu to na nawiązanie z czytelnikiem  żywego, bezpośredniego kontaktu. Esej można porównać...

Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Ontologia

Bytem jest tylko rzeczywistość materialna, istniejąca w  świecie przyrody będącym wzorem dla wszystkich wytworów człowieka. Pierwiastek nadprzyrodzony to wymysłem człowieka.