Monografia

Monografia

Czytaj Dalej

Referat sprawozdawcy monografii K. Maleczyńskiego "Bolesław III Krzywousty"

Monografia Karola Maleczyńskiego jest klasycznym przykładem monografii. W mojej opinii monografia Karola Maleczyńskiego jest opracowaniem w pełni obiektywnym, jedynym do tej pory monumentalnym dziełem dotyczącym życia i panowania Bolesław Krzywoustego.

Monografia pedagogiczna

Dotychczasowe ustalenia pozwalają n m nazwać: Monografia to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowaw­cze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowaw­czej, lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do gruntownego rozpo­znania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń prognoz rozwojowych.

Referat sprawozdawcu monografii A. Murawskiego "Akcjum 31 p.n.e

W trzecim rozdziale autor monografii przybliża nam rozwój flot basenu morza śródziemnego oraz historie walk toczonych na morzu.

MONOGRAFIA LITERACKA

w —> Bibliotece „Polonistyki") i montaże dokumentów (seria —> Ludzie Żywi), wykształcił się też typ materiałowej monografii bio-bibłiogra-ficznej (np. Przykładem monografii utworu lit.

Monografia pedagogiczna

MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA Przedmiotem badań monografii są instytucje i zjawiska wychowawcze. Czynniki które decydują o monografii: ?

Monografia pedagogiczna

„Monografia to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Monografia żaby moczarowej

(Rana arvalis N)

Stanowisko systematyczne - żaba moczarowa należy do gromady płazów, rzędu płazów bezogoniastych, rodziny żabowatych. Rodzinę tę reprezentuje w naszym kraju sześć gatunków; poza żabą moczarową są to żaby- trawna, dalmatyńska, jeziorkowa i śmieszka.

Wygląd zewnętrzny - Żaba...

Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

Jest 28 maja 2000 roku. Morskie fale wokół fiordu Rombakken w pobliżu Narwiku pruje norweska jednostka "Styrbjorn". Na jej pokładzie znajduje się część delegacji polskiej przybyłej przed kilkoma godzinami z Warszawy. Dzisiaj obchodzona jest tu 60 rocznica bitwy, którą w maju 1940r. stoczyły z Niemcami...

Techniki monografii pedagogicznej:

Wywiad ? jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Wśród pedagogów wyróżnia się tzw. wywiad środowiskowy. Wykorzystywany jest on przy poznawaniu układów, charakteru i zależności środowiska wychowawczego, a także do poznawania wszelkiej problematyki środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym. Czynniki zakłócające wiarygodność informacji: 1. respondent,